Vystavení certifikátu na HIV, syfilis a hepatitídy pro samoplátce

Nabízíme tyto placené služby:

  • HIV
  • HIV + Certifikát
  • Syfilis
  • Syfilis + Certifikát
  • Hepatitida B (HBsAg)
  • Hepatitida C (a-HCV)
  • Syfilis + hepatitida B+C
  • HIV, hepatitida B, C
  • HIV, syphilis, hepatitida B, C

Aktuální ceník na webu poradnahiv.cz


Navštivte naše bezplatné anonymní poradny HIV

poradnahiv.cz


Kontakty

Město Název Telefon
Ostrava Odběry krve pro samoplátce 596 200 157
Zlín Oddělení pracovního lékařství 777 196 481
Vsetín Oddělení pracovního lékařství 571 498 015
Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz