Oddělení podpory zdraví

Oddělení zajišťuje následující služby:

  1. autorizované hodnocení zdravotních rizik, realizace cílených epidemiologických šetření a účastní se na výzkumu, který je zaměřen především na otázky vztahu životního prostředí a zdraví,
  2. provádí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví a poskytuje poradenské služby v oblasti primární prevence infekčních a neinfekčních onemocnění.

Klíčové kontakty

MUDr. Ivan Tomášek - Vedoucí oddělení
Telefon 596 200 184
Telefon 734 181 602
Adresa elektronické pošty ivan.tomasek@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz