V rámci plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením zveřejňuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě informace o přístupnosti svých pracovišť. 

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz