Kamerový systém Ostrava

„Informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem“

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě na adrese Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava,
IČ: 71009396, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ZÚ Ostrava“) provozuje kamerový systém se záznamem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů, ochrany majetku před krádeží a poškozením, a za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

Osobní údaje mohou být v zákonem stanovených případech zpřístupněny pouze Městské policii Ostrava, Policii České republiky a případně dalším orgánům činným v trestním řízení.

Kamerový systém pořizuje obrazový záznam a skládá se z 11 stacionárních kamer umístěných:

  • ve venkovních prostorách areálu objektu ZÚ Ostrava (plášť budov);
  • ve vnitřních prostorách budov areálu ZÚ Ostrava (vstupní prostory do budov, chodba ve 2. NP hlavní budovy).

Záznamy s Vašimi osobními údaji jsou uchovávány po dobu 5 dní.

Jako subjekt údajů máte právo ZÚ Ostrava kdykoliv požádat o:

  • přístup k Vašim osobním údajům;
  • podání informací a dalších podrobností zpracování svých osobních údajů.

V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že ZÚ Ostrava provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete ZÚ Ostrava požádat o vysvětlení, popřípadě aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Aktuality

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017 Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

Evropský testovací týden HIV a žloutenky
Evropský týden testování na HIV a žloutenky letos proběhne od 17. do 24. listopadu 2017.
14. 11. 2017

HIV poradna v Opavě
HIV poradna v Opavě bude dne 14.11.2017 uzavřena!
10. 11. 2017

HIV poradna ve Zlíně
Poradna HIV ve Zlíně bude 2.10.2017 uzavřena!
26. 9. 2017

Senzorické zkoušky posuzovatelů
V úterý dne 24. 10. 2017 od 8:00 proběhnou v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů.
19. 9. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8