Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.

Profil zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
https://www.tendermarket.cz/Z00000059.profil

Veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: Název zakázky:
ZU/04042/2018 Kancelářské potřeby 2018
ZU/02097/2018 Zajištění systémové a technické podpory pro SW Predictor-LimA Advanced a jeho modul podporující práci na 4 jádrovém procesoru
ZU/01843/2018 Zpracování a dodání vstupních dat pro strategické hlukové mapování
ZU/28727/2017 Tonery do laserových tiskáren, inkoustové náplně a pásky do tiskáren 2017
ZU/18881/2017 Obslužná laboratorní zařízení
ZU/18879/2017 Dodávka licencí vhodného geografického informačního systému
ZU/08399/2017 Rozšíření parkoviště před areálem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Veřejná zakázka podlimitní

Číslo jednací: Název zakázky:
ZU/28726/2017 Hotová kultivační média pro mikrobiologii na Petriho miskách (PM), v lahvičkách (L) a ve zkumavkách (ZK)
ZU/15175/2017 Analyzátory

Veřejná zakázka nadlimitní

Číslo jednací: Název zakázky:
Z2017-012215 Spektrometry a MS systém
Z2017-012223 Plynové chromatografy
Z2017-012229 Kapalinové chromatografy
Z2017-012240 Iontové chromatografy
Z2017-011634 Měřící vozy
Z2017-007290 Správa objektu - Dům zdraví Jihlava
Z2017-007295 Diagnostické soupravy k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis, IgA, IgG a IgM lidských protilátek proti Chlamydia pneumoniae metodou IMMUNOBLOT

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8