Zkoušení způsobilosti (PT) - Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-17

Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z7013
Název
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší
Položka zkoušení způsobilosti
Pracovní ovzduší (analyty toluen, xylen a jejich směs, n-butylacetát), 20-50% PEL.
Označení
PT2 TOL-17
Termín konání
26. říjen 2017
Časový rozvrh
zahájení od 8:30, ukončení 15:00
Účastnický poplatek za měřící skupinu
5.000,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den konání programu PT nebude možná.
Vyhodnocení
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením.
Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Změny ve vyhodnocení programu PT2 TOL-17:

Dle zkušeností s vyhodnocením výsledků účastníků v minulých letech, kdy se paralelně odebrané vzorky mezi sebou významně lišily a vyhodnocení formou průměru z obou odebraných vzorků nezohlednilo tyto rozdílné výsledky, bude nyní provedeno vyhodnocení formou z-skóre pro každý odběr samostatně, tj. paralelní vzorky se nebudou průměrovat. Zároveň bude provedeno vyhodnocení paralelních vzorků podle uvedené nejistoty od účastníka (jako průnik intervalů) – toto vyhodnocení bude jako informativní ve zprávě z programu PT2 TOL-17.
Osvědčení o účasti bude uděleno pouze v případě, že účastník dosáhne vyhovujícího z-skóre pro oba paralelní vzorky (odběry).
Organizační pokyny
Odběr vzorků bude probíhat na kontaktním a odběrovém místě Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí.
Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete písemně nebo elektronicky na adresu koordinátora programu PT.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Jana Habalová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 724 335 328
e-mail: jana.habalova@zuova.cz

Zástupce koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Libuše Nagyová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 777 570 983
e-mail: libuse.nagyova@zuova.cz

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8