Zkoušení způsobilosti (PT) - Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-16

Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z7013
Název
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší
Položka zkoušení způsobilosti
Pracovní ovzduší (analyty toluen, xylen a jejich směs, n-butylacetát), 20-150% PEL.
Označení
PT2 TOL-16
Termín konání
20. říjen 2016
Časový rozvrh
od 8:30, ukončení 15:00
Účastnický poplatek za měřící skupinu
5.000,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den konání programu PT nebude možná.
Vyhodnocení
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kodovým označením.
Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti .
Organizační pokyny
Odběr vzorků bude probíhat na kontaktním a odběrovém místě Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí.
Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete písemně nebo elektronicky na adresu koordinátora programu PT.


Informace o plánovaném semináři 19.10.2016
program, cena, ubytování a kredity pro zájemce viz níže


Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Jana Habalová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 724 335 328
e-mail: jana.habalova@zuova.cz

Zástupce koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Libuše Nagyová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 777 570 983
e-mail: libuse.nagyova@zuova.cz

Aktuality

HIV testování na Colours of Ostrava Anonymní bezplatné testování HIV na festivalu Colours of Ostrava
13. 7. 2017

Očkování a HIV ve Vsetíně
Ordinace očkování + HIV ve Vsetíně bude 1.8. a 8.8.2017 uzavřena.
19. 7. 2017

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

POZOR – OČKOVÁNÍ PROTI VH A+VHB
V současné době je v celé ČR úplný výpadek kombinované očkovací látky proti hepatitidám A+B zaviněný výrobcem.
10. 7. 2017

Poradna HIV v Opavě
Ve dnech 4.7.2017 a 11.7.2017 bude z provozních důvodů uzavřena poradna HIV v Opavě.
16. 6. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8