Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná vyšetření v rámci pracovně-lékařských prohlídek - Audiometrie

Audiometrie

  • V pracovním lékařství se audiometrie využívá zejména k vyšetření sluchu u pracovníků v riziku hluku.
  • Cílem vyšetření je určit individuální práh sluchu vyšetřované osoby. Určení individuálního sluchového prahu vyžaduje opakovaná měření na každé prověřované frekvenci.
  • Práh vzdušného vedení zvuku se stanovuje pomocí sluchátek, práh kostního vedení zvuku se měří pouze v případě zhoršeného prahu vzdušného vedení, a to pomocí kostního vibrátoru.

Měření vedení zvuku tónovým audiometrem (AD 226) v klimatizované audiometrické komoře (Tegner AD)

Audiometrie

Audiometrie

Audiometrie

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz