Archív nabídek nepotřebného majetku

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

Název Datum vyvěšení
Pronájem prostor sloužících k podnikání dle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ; v objektu Dům zdraví, Jihlava, ul. Vrchlického 57 23.09.2016
Nebytové prostory – Dělnická 1132, Havířov 24.03.2016
Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Havířově, Dělnická 1132, postaveném na pozemku parc. č. 2245, k.ú. Havířov

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 20.4.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

Název Datum vyvěšení
Prodej automobilu Renault Megane Scenic - 3. kolo 09.05.2017
Prodej automobilu Škoda Octavia combi 09.05.2017
Prodej automobilů 3. kolo 22.08.2016
Prodej automobilů 06.06.2016
Prodej nábytku - 2. kolo 04.04.2016
Prodej termostatů 23.12.2015
Prodej laboratorního zařízení 23.12.2015
Prodej automobilu Citroën Berlingo 14.7.2015
Nabídka ke stažení
 
Prodej nemovitého majetku k.ú. Čeladná 17.7.2015
Výběrové řízení bylo zrušeno
 
Automobil Citroën Berlingo 2,0 HDi, rok výroby 2003 14.4.2015
Budova s pozemkem - Hutařova 542, Žďár nad Sázavou 2.4.2014
Automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI, rok výroby 2000 Prodáno

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

Název Datum vyvěšení
Nebytové prostory – Dělnická 1132, Havířov 14.04.2016
Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Havířově, Dělnická 1132, postaveném na pozemku parc. č. 2245, k.ú. Havířov
Budova laboratoří o 2.NP a 1.PP. Volné prostory v 1.PP, 1.NP i 2.NP o výměře 989 m2.

Tento majetek nabízíme k pronájmu za účelem provozování zdravotnických laboratoří pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace. Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Event. stavební úpravy s předchozím souhlasem ZÚ bude možno provést výlučně za účelem poskytování zdravotnických služeb.
Nabídky na pronájem zasílejte do 5.5.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
Nebytové prostory - J. a J. Kovářů 1412, Ústí nad Orlicí 20.4.2015
Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Ústí n. Orlicí, ul. J. a J. Kovářů, č.p. 1412, postaveném na pozemku parc. č. 2884, zapsaném na LV 4261 pro obec Ústí nad Orlicí, katastrální území Ústí nad Orlicí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kontaktní osoba p. Zdenka Kabátová, č. tel. 596 200 460, 606 759 868.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 30.6.2015 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
 
Nebytové prostory - Masarykovo nám. 16, Vyškov 20.4.2015
Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu ve Vyškově, Masarykovo náměstí 165/16, postaveném na pozemku parc. č. 1276, zapsaném na LV 8736 pro obec Vyškov, katastrální území Vyškov-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov. Kontaktní osoba p. Zdenka Kabátová, č. tel. 596 200 460, 606 759 868.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 30.6.2015 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
 
Pozemek v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně 1.9.2014
Pozemek, parc.č. St. 4460 zapsán na LV č. 4990 pro k.ú. a obec Zlín.
 
Budova s pozemkem - Jugoslávská 772, Brno 20.4.2014 - 20.5.2014
Nabídka pronájmu nemovitého majetku státu, a to objektu bydlení čp. 772 na Jugoslávské ulici v Brně, postaveném na pozemku parc. č. 317, zapsaném na LV 281 pro obec Brno, katastrální území Zábrdovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno Kontaktní osoba p. Miroslav Vitula, č. tel. 541 421 224, 734 181 604.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8