Oddělení fyziologie a psychologie práce

Popis služby

Poskytuje služby pro orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavatele i soukromé osoby.

Rozsah služby

 • Autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu fyzikálními metodami a metodou integrované elektromyografie (SET I 8).
 • Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže včetně fyzické zátěže těhotných žen a mladistvých (SET I 7).
 • Autorizované měření a posouzení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh), (SET I 9).
 • Autorizované zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí (SET H 5) a autorizované měření a hodnocení tepelné zátěže (SET I 10) s návazností na stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, stanovení vodní bilance (pitný režim).
 • Autorizované posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce (SET I 11).
 • Měření a posouzení pracovních podmínek v souvislosti s fyzickou zátěží v oblasti bederní páteře.
 • Expertizní a konzultační činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce.
 • Hodnocení ergonomických rizik na základě ergonomických checklistů.
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek.
 • Autorizace

Legislativa

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
 • Vyhláška č.  432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v platném znění.

Pracoviště

  Adresa Kontakt Telefon Mobil
Ostrava Partyzánské náměstí 2633/7 Mgr. Lenka Kostiuková 596 200 347 734 699 279
Brno Gorkého 6 MUDr. Marcela Černá 541 421 241 734 181 605
Frýdek – Místek Palackého 122 Mgr. Kamila Petrušková   734 699 274
Zlín Havlíčkovo nábřeží 600 Mgr. Petra Řezáčová   731 600 010

Cena

 • smluvní – dle rozsahu zakázky

Hlavní konzultant

Bc. Zdeňka Zuščíková – Specialista pro oblast pracovního prostředí, fyziologie práce a ergonomie
596 200 346
739 247 195
zdenka.zuscikova@zuova.cz

Provozní hodiny

pondělí–pátek: 7:00 - 15:30 Po domluvě i o víkendu.

Kontakty

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. - Vedoucí oddělení
596 200 332
603 535 752
hana.lehocka@zuova.cz

Mgr. Gabriela Zdařilová – Zástupce vedoucí oddělení
596 200 339
731 125 507
gabriela.zdarilova@zuova.cz

MUDr. Hana Lehocká Ph.D. - vedoucí oddělení
Telefon 603 535 752
Adresa elektronické pošty hana.lehocka@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Bc. Zdeňka Zuščíková - Specialista pro oblast pracovního prostředí, fyziologie práce a ergonomie
Telefon 739 247 195
Adresa elektronické pošty zdenka.zuscikova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz