Oddělení mikrobiologické technologie

Centrální příjem biologického materiálu – provádí příjem, prvotní kontrolu shody s žádankami a údaji na vzorcích určených k mikrobiologickému vyšetření a třídění vzorků klinického materiálu do jednotlivých laboratoří CKL

Přípravna půd - připravuje téměř všechna kultivační média pro potřeby vlastních laboratoří

Centrální sterilizace - zajišťuje dekontaminaci infekčního materiálu z mikrobiologických laboratoří, připravuje pomůcky pro mikrobiologické laboratoře

Kontakty

Dana Mutl Sovová - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 268
Telefon 603 899 747
Adresa elektronické pošty dana.sovova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Sylva Mahdalová - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 222
Adresa elektronické pošty sylva.mahdalova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz