Oddělení virologie

Hlavní činností laboratoře virologie je diagnostika infekcí způsobených virovými původci, ale rovněž některými bakteriálními nekultivovatelnými patogeny. Současně se podílí na vědecko-výzkumných projektech a věnuje se výuce studentů. Spolupracuje se zahraničními institucemi (jako např. RKI, EVD-LabNet, ECDC). Provozuje Národní referenční laboratoř pro arboviry.  Pracoviště je nad rámec běžného provozu vybaveno také laboratoří se zvýšeným stupněm zabezpečení úrovně BSL3, což umožňuje diagnostiku a práci s živými vysoce nebezpečnými viry.  Kromě rutinních diagnostických metod má k dispozici řadu méně častých, ale velmi specifických metod jako je virus neutralizační test, kultivace virů s následnou identifikací transmisním elektronovým mikroskopem a PCR. Součástí oddělení virologie je vivárium, pro které jsou schváleny 4 projekty pokusů související s diagnostikou arbovirů a vývojem vlastních diagnostických postupů.  

Studie

  • Zkušenosti se stanovením avidity protilátek třídy IgG proti zarděnkám v ELISA (22.9.2002)
  • podrobně: Virofornost klíšťat z ČR vyšetřených v NRL pro arboviry (1970 - 2000) v. klíšť. encefalitidy (TBE), v. Tribeč (TRB), v. Uukuniemi (UUK)
  • souhrny: Virofornost klíšťat z ČR vyšetřených v NRL pro arboviry (1970 - 2000) v. klíšť. encefalitidy (TBE), v. Tribeč (TRB), v. Uukuniemi (UUK)

Klíčové kontakty

Dana Tomisová - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 312
Adresa elektronické pošty dana.tomisova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz