Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná vyšetření v rámci pracovně-lékařských prohlídek - Vodní chladový test a prstová pletysmografie

Vodní chladový test a prstová pletysmografie

  • Kombinace chladového testu a prstové pletysmografie (CHT a PMG) horních končetin je standardní náplní pracovně-lékařských prohlídek pracovníků v riziku chladové zátěže a vibrací přenášených na ruce.
  • Test se zpravidla realizuje v zimním období roku je zaměřen na vyšetření kvality prokrvení periferních cév prstů rukou za běžných tepelných podmínek a reakci cév na chladovou zátěž.

Vodní chladový test – chladící zařízení – CHLAD 2 (Technicare)

Prstová pletysmografie – 4-kanálový pletysmograf JBSystem 40 (Technicare)

POKYNY PRO PŘÍPRAVU KLIENTŮ PŘED CHT A PMG

V den absolvování vyšetření je důležité, aby klient dodržoval předepsaný režim. Při jeho nerespektování může být výsledek nepříznivě ovlivněn, což pro klienta obvykle znamená opakovat vyšetření a pro zaměstnavatele ekonomickou ztrátu. Jedná se o následující zásady:

  • Vyšetření může absolvovat pouze zdravý klient. I banální nachlazení negativně ovlivňuje výsledek a chladový test ve studené vodě zhoršuje samotné nachlazení.
  • Pokud se klient léčí na vysoký krevní tlak, musí v den vyšetření normálně užít léky. Vysoké hodnoty krevního tlaku jsou nepřípustné pro realizaci vodního chladového testu.
  • Pro realizaci chladového testu jsou nepřípustná i různá plně nezhojená poranění rukou až do výše loktů (řezné rány, popáleniny, zhmožděniny a pod.) a také onemocnění, např. ekzém nebo infekční onemocnění kůže a nehtů rukou (plísně).
  • Před vyšetřením by měl klient lehce posvačit. Přísun energie do organizmu formou jídla a tekutin zlepší prokrvení periferních cév.
  • Před vyšetřením se nesmí kouřit - každá vykouřená cigareta v den testu zhoršuje nález.
  • Ženy při vyšetření nesmí mít umělé nehty (gel, pryskyřice) nebo vlastní nehty nalakované jiným než průhledným lakem. V opačném případě laserový paprsek z měřící sondy není schopen proniknout nehtem a změřit kvalitu prokrvení prstu.

DOBŘE INFORMOVANÝ A PŘIPRAVENÝ KLIENT SE PŘI DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH ZÁSAD VYHNE ZBYTEČNÝM KOMPLIKACÍM!

Prstová pletysmografie

Vodní chladový test

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz