Programy primární prevence a podpory zdraví ve školských zařízeních

ve spolupráci s

Ostravská univerzita - lékařská fakulta

Nabízíme školám placené vzdělávací programy

Oblíbené programy

  • Prevence HIV – zaměřený na rizika přenosu a ochranu před infekcí HIV a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi.
  • Kouření – zaměřený na rizika související s kouřením a motivaci k rozhodnutí nekouřit.
  • Prevence infekčních nemocí – zaměřený na obecné zásady prevence přenosných onemocnění u nás i v zahraničí.
  • Duševní zdraví – zaměřený na zvýšení odolnosti vůči stresu.
  • Alkohol – zaměřený na rizika alkoholu a motivaci ke snížení jeho konzumace.
  • Prevence nádorů – zaměřený na samovyšetření a včasné rozpoznání nádorů prsu, varlat a kůže.

Zajištěno odborníky z resortu zdravotnictví jako doplňková aktivita k výuce ve školských zařízeních podle požadavků školy.

  • Určeno pro žáky 4.–9. tříd základních škol (program Prevence HIV pro žáky 6.–9. tříd) a studenty 1. a 2. ročníků středních škol (včetně škol speciálních, zvláštních aj. typů školských zařízení).
  • Realizace samostatně nebo jako součást dnů prevence na školách.
  • Formou přednášky s diskuzí (délka 45 minut), interaktivní hry Hravě o prevenci (doporučeno pro základní školy) pro max. 30 dětí (délka 2 × 45 minut) nebo jinou formou dle domluvy.
  • Cena za 1×45 minut je 1210 Kč včetně DPH.

Leták ke stažení 

Kontakt

Adresa elektronické pošty podpora.zdravi@zuova.cz
Telefon +420 731 272 263

Garant odborných programů MUDr. Ivan Tomášek - vedoucí Oddělení podpory zdraví

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz