Centrum technické

Centrum technické (zkratka CT) se zabývá technickým zajištěním provozu organizace. Zajišťuje kompletní pokrytí činnosti organizace informačními technologiemi, zajišťuje komplexní provozní služby a podporu pro celou organizaci. Centrum dále zajišťuje zásobování a dopravní obslužnost organizace. Veškeré tyto poskytované služby sama zajišťuje (případně zprostředkuje externí dodávkou) na vysoké technické a technologické úrovni především s ohledem na požadavek na vysokou dostupnost použitých technologií (minimalizace výpadků) a bezpečnost. Klíčovým parametrem poskytovaných služeb je rovněž jejich cena, jež je optimalizována. Využívání poskytovaných informačních technologií v celé organizaci je rovněž přínosem pro zefektivnění činnosti ostatních odborných center. 

CT provádí správu a údržbu počítačových sítí. Instaluje, spravuje a udržuje servery, počítačové stanice, tiskárny a další hardware. Instaluje, spravuje a udržuje informační systémy, serverové aplikace, operační systémy, kancelářské a další odborné aplikace. Garantuje používání legálního software v organizaci. Provádí servis výpočetní techniky a částečnou správu a údržbu telekomunikačních techniky. Provádí rovněž tvorbu webové prezentace a Intranetu. Oddělení dále provádí analýzy dat a to i za pomocí GIS. Vytváří, zpracovává a tiskne prezentační materiály. Oddělení dále zajišťuje školení v oblasti informačních technologií. Součástí je rovněž odborná knihovna. Oddělení provozní zabezpečuje hospodářskou správu ZÚ včetně strážního zajištění, podatelny, údržby, šicích dílen a úklidu. Oddělení MTZ zajišťuje nákup materiálu a služeb pro celou organizaci a oddělení dopravy zajišťuje dopravní obslužnost.


Klíčové kontakty

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz