Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná vyšetření v rámci pracovně-lékařských prohlídek - Spirometrie

Spirometrie

Spirometrie (křivka průtok-objem) je minimální náplní pracovně-lékařských prohlídek u pracovníků v riziku prachu, celkové fyzické zátěže, tepelné zátěže apod.

Spirometrické vyšetření (spirometr Spirodoc II)

Spirometrické vyšetření

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz