Oddělení obchodní

Oddělení zaměřuje svou činnost na oblast obchodu v celém spektru nabízených služeb Zdravotního ústavu. Vzhledem k náročnosti nabízených služeb úzce spolupracuje s jednotlivými centry. Při své práci se řídí etickým kodexem, který podporuje loajalitu obchodníků k firmě a zároveň zaručuje kreativní přístup k práci

Náplň činnosti:

 • zajišťuje přímou komunikace se stávajícími a novými zákazníky,
 • připravuje cenové nabídky a účastní se výběrových řízení,
 • získává nové zákazníky, zajišťuje přípravu cenových nabídek, uzavírá smlouvy a dohlíží na jejich realizaci,
 • zajišťuje tvorbu prodejních položek v CRM pro komerční služby a státní zdravotní dozor,
 • připravuje podklady pro reklamní kampaně,
 • navrhuje cenové strategie a vytváří motivační programy pro klienty,
 • zpracovává údaje o konkurenci a trhu,
 • připravuje statistické podklady pro analýzu nabízených produktů, analyzuje ceny produktů,
 • sleduje legislativu a navrhuje zaměření obchodní činnosti,
 • zajišťování obchodní, marketingové a propagační činnosti,
 • koordinuje požadavky zákazníků s laboratořemi ZÚ.

Ing. Pavel Jurčík - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 226
Telefon 731 691 568
Adresa elektronické pošty pavel.jurcik@zuova.cz

Hygienické laboratoře, zdravotnické služby

Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Jurčík 731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
Ing. Daria Heidlerová 605 708 679 daria.heidlerova@zuova.cz

Olomoucký kraj

Ing. Radka Sosík 725 065 809 radka.sosik@zuova.cz

Zlínský kraj

Petra Kloudová 603 560 890 petra.kloudova@zuova.cz

Kraj Vysočina

Jiřina Škorpíková 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz

Kraj Jihomoravský

Dominik Bednář 731 622 299 dominik.bednar@zuova.cz
Petra Štrobová 602 583 971 petra.strobova@zuova.cz
Klinické laboratoře

Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Jurčík 731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
PhDr. Ivana Vidličková 733 743 067 ivana.vidlickova@zuova.cz
Mgr. Markéta Pomiklová 733 743 068 marketa.pomiklova@zuova.cz
RNDr. Romana Mašková 596 200 385 romana.maskova@zuova.cz
Jiřina Kmecová 739 083 535 jirina.kmecova@zuova.cz
Fyziologická měření
Zdeňka Zuščíková 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz