Oddělení imunologie a alergologie

Ambulance

  • Péče o pacienty v odbornostech 207 (alergologie a klinická imunologie), 205 (pneumologie), 104 (endokrinologie)
  • Přístrojové vybavení (1 spirometr, difustick – přístroj k měření plicní difuse, bronchoprovakční jednotka, FENO (vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu), oxymetr, O2, inhalátor, EKG, sonograf se 2 sondami)
  • Imunologická ambulance poskytuje komplexní péči v celé šíři (včetně léčby primárních i sekundárních imunodeficiencí intravenózními i subkutánními imunoglobuliny, léčba vybraných autoimunit kombinovanou imunosupresí atd.)
  • Plicní ambulance nejčastěji došetřuje kašel různé etiologie, pečuje o pacienty s astmatem, CHOPN + záchyt dalších dg. spadající do této odbornosti. Uplatňuje se zde provázanost obou odborností – 205 a 207.

Laboratoř

  • Přestože je imunologie a alergologie komplexní obor, lze členit laboratoře na úseky humorální a buněčné imunity a můžeme sledovat čtyři základní okruhy onemocnění, které vyšetřujeme: autoimunity, imunodeficience, alergie a antiinfekční imunitu.
  • V rámci autoimunitních onemocnění OIA vyšetřuje nejširší dostupnou a požadovanou paletu autoprotilátek čítající vice než 60 metod. Laboratoř využívá různé techniky od nepřímé fluorescence (IFA), ELISA, bloty, přes imunochemické analyzátory až po mikročipou technologii.
  • Imunodeficience zahrnují základní stanovení parametru humorální imunity (imunoglobuliny, elektroforézu, komplementový systém), komplexní paletu testů buněčné imunity (imunofenotypizaci průtokovou cytometrií, blastickou transformaci lymfocytů a posouzení fagocytózy).
  • Pro diagnostiku alergií OIA nabízí především stanovení specifických IgE (dostupnost cca 600 alergenů a alergenových směsí) metodami ELISA, FEIA, blotovacími technikami a mikročipou technologii a další speciální vyšetření jako je tryptása, degradační kapacita histamínu, basotest.
  • OIA zajištuje část tzv. antiinfekční imunity (další vyšetření provádí laboratoř parazitologie, mykologie a virologie). Laboratoř vyšetřuje protilátky proti více než 20 infekčním agens, zaměření je především na komplexní diagnostiku virových hepatitid, syfilis, IGRA testy (dg. TBC), postvakcinační protilátky a legionelly.

OIA pořádá semináře, podílí se na pedagogické, přednáškové a publikační činnosti.

Klíčové kontakty

Mgr. Jan Martinek - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 224
Telefon 602 194 040
Adresa elektronické pošty jan.martinek@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Karin Siekelová - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 246
Adresa elektronické pošty karin.siekelova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz