Zkoušení způsobilosti

Název programu zkoušení způsobilosti Termín Označení programu
zkoušení způsobilosti
Položka
zkoušky způsobilosti
Koordinátor
Měření elektrického osvětlení 28.-29.5.2024 PT1 UO-24 Elektrická (umělá) osvětlovací soustava Ing. Martin Demel
martin.demel@zuova.cz
+420 737 233 669
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší říjen 2024 PT2 TOL-24 Pracovní ovzduší
(analyty toluen, xylen, n-butylacetát, ethylacetát a jejich směs)
RNDr. Jana Habalová
jana.habalova@zuova.cz
+420 724 335 328

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz