Zkoušení způsobilosti

Název programu zkoušení způsobilosti Termín Označení programu
zkoušení způsobilosti
Položka
zkoušky způsobilosti
Koordinátor
Měření umělého osvětlení 7. - 8. 9. 2021 PT1 UO-21 Umělá osvětlovací soustava Ing. Martin Demel
martin.demel@zuova.cz
+420 737 233 669
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší říjen 2021 PT2 TOL-21 Pracovní ovzduší
Analyty toluen, xylen a jejich směs, tetrachlorethylen
RNDr. Jana Habalová
jana.habalova@zuova.cz
+420 724 335 328

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8