Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná vyšetření v rámci pracovně-lékařských prohlídek - EMG (Screening)

EMG (Screening)

  • Screeningové EMG vyšetření, je minimální náplní pracovně-lékařských prohlídek u pracovníků v riziku vibrací nebo lokální svalové zátěže.
  • Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, se screeningové EMG provádí ve zkráceném rozsahu standardního EMG vyšetření, tedy měření rychlosti vedení vzruchu motorickými vlákny středových nervů v oblasti zápěstí.
  • Výsledné hodnoty se srovnávají s referenčními hodnotami podle věkových skupin. Pokles rychlosti vedení vzruchu přes tunel signalizuje poškození nervu v tunelu.
  • Screeningové EMG vyšetření provádíme samostatně nebo v kombinaci s dalšími specializovanými vyšetřeními v průběhu jednoho dne. O ceně vyšetření bude klient informován přímo na odborném pracovišti před jeho realizací.

Přístrojové vybavení - EMG TruTrace 2 (Alien)

Realizace screeningového EMG

Realizace screeningového EMG

Realizace screeningového EMG

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz