Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná vyšetření v rámci pracovně-lékařských prohlídek

 1. Veškerá specializovaná vyšetření provádíme v jeden den na jednom pracovišti
  (s výjimkou rtg plic, které zajišťuje náš smluvní partner v sousedním zdravotnickém zařízení).
 2. Komplexní lékařskou zprávu o výsledku všech absolvovaných vyšetření včetně interpretace nálezů klient obdrží osobně bezprostředně po skončení vyšetření.
 3. Veškerá požadovaná vyšetření stačí uvést na jedné žádance, není nutno rozepisovat jednotlivě. Akceptujeme i hromadné žádanky od lékaře nebo zaměstnavatele.
 4. Možnosti úhrady vyšetření:
  • fakturou na základě smlouvy nebo závazné objednávky s lékařem nebo zaměstnavatelem (návrh smlouvy poskytneme)
  • hotovostní platba na místě – klientovi vystavíme daňový doklad o zaplacení.
 5. Pro lékaře poskytující pracovně-lékařské služby i pro firmy nabízíme následující specializovaná vyšetření:
  • Prstová pletysmografie a vodní chladový test (riziko vibrací a chladu), více…
  • EMG (screening) v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů (riziko vibrací a lokální svalové zátěže) více…
  • Tónová audiometrie (riziko hluku) více…
  • Spirometrie (riziko prachu, celkové fyzické zátěže a tepelné zátěže…) více…
  • Klidové EKG (riziko celkové fyzické zátěže a tepelné zátěže, práce v noci, práce s elektrickým zařízením…)
  • Rtg plic a srdce (prach…)

Cena
O ceně jednotlivých vyšetření bude klient informován svým zaměstnavatelem nebo lékařem požadujícím příslušná vyšetřen nebo přímo na odborném pracovišti před realizací vyšetření.

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz