Oddělení parazitologie a lékařské zoologie

Oddělení parazitologie a lékařské zoologie se zabývá sérologickou diagnostikou parazitárních a některých bakteriálních nákaz (toxoplazmóza, toxokaróza, echinokokóza, leptospiróza, borelióza, bartonelóza, anaplazmóza a chlamydiové infekce), dále mikroskopickou diagnostikou parazitárních nákaz ve stolici, krvi i jiných materiálech včetně nákaz tropických a určováním ektoparazitů (vši, blechy, štěnice, původci cerkáriové dermatitidy).

Součástí oddělení je Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu (vedoucí MVDr. Mašková)

Klíčové kontakty

RNDr. Jana Doležílková - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 374
Telefon 736 530 370
Adresa elektronické pošty jana.dolezilkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

MVDr. Romana Mašková - zástupce vedoucího oddělení, vedoucí NRL pro urogenitální trichomonózu
Telefon 596 200 385
Adresa elektronické pošty romana.maskova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Mgr. Eva Pavelková - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 383
Adresa elektronické pošty eva.pavelkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz