Aktuální nabídka nepotřebného majetku

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

Název Datum vyvěšení
Nebytové prostory - J. a J. Kovářů 1412, Ústí nad Orlicí
 • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Ústí n. Orlicí, ul. J. a J. Kovářů, č.p. 1412, postaveném na pozemku parc. č. 2884, k.ú.
 • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
 • Nabídky na pronájem zasílejte do 20.4.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
24.03.2016
Nebytové prostory – Vydmuchov 393, Karviná Ráj
 • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Karviné, ul. Vydmuchov 393, postaveném na pozemku parc. č. 475/5, k.ú. Ráj
 • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
 • Nabídky na pronájem zasílejte do 20.4.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
24.03.2016

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

Název Datum vyvěšení
Škoda Fabia BTO 4797, r. výroby 2003 - 2. kolo 05.09.2017

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

Název Datum vyvěšení
Pronájem prostor sloužících k podnikání dle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ; v objektu Dům zdraví, Jihlava, ul. Vrchlického 57 23.09.2016
Nebytové prostory - J. a J. Kovářů 1412, Ústí nad Orlicí
 • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Ústí n. Orlicí, ul. J. a J. Kovářů, č.p. 1412, postaveném na pozemku parc. č. 2884, k.ú.
 • Budova laboratoří o 3.NP. Volné prostory v 2.NP i 3.NP o výměře 753 m2.
 • Tento majetek nabízíme k pronájmu za účelem provozování zdravotnických laboratoří pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace. Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
 • Event. stavební úpravy s předchozím souhlasem ZÚ bude možno provést výlučně za účelem poskytování zdravotnických služeb.
 • Nabídky na pronájem zasílejte do 5.5.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
14.04.2016
Nebytové prostory – Vydmuchov 393, Karviná Ráj
 • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Karviné, ul. Vydmuchov 393, postaveném na pozemku parc. č. 475/5, k.ú. Ráj
 • Budova laboratoří o 2.NP a 1.PP. Volné prostory v 1.PP, 1.NP i 2.NP o výměře 600 m2.
 • Tento majetek nabízíme k pronájmu za účelem provozování zdravotnických laboratoří pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace. Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
 • Event. stavební úpravy s předchozím souhlasem ZÚ bude možno provést výlučně za účelem poskytování zdravotnických služeb.
 • Nabídky na pronájem zasílejte do 5.5.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
14.04.2016

Aktuality

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017 Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

Senzorické zkoušky posuzovatelů
V úterý dne 24. 10. 2017 od 8:00 proběhnou v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů.
19. 9. 2017

Jsme výzkumná organizace
Rozhodnutím MŠMT jsme od 11.8.2017 zapsáni mezi výzkumné organizace.
17. 8. 2017

Poradna HIV Zlín - dovolená
Ve dnech 14. 8. – 25. 8. 2017 bude poradna HIV ve Zlíně uzavřena – dovolená.
11. 8. 2017

Plicní ambulance v Ostravě
Otevřeli jsme novou plicní ambulanci
1. 8. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8