Aktuální nabídka nepotřebného majetku

jít do archivu nábídek

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

31.1.2023

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

14.06.2022
14.06.2022

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz