Aktuální nabídka nepotřebného majetku

jít do archivu nábídek

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

09.03.2020
Prodej obytného přívěsu LINEA 540 RZ 70 OVA 94 - třetí kolo
Vzhledem ke složité provozní situaci v souvislosti s COVID-19 prosíme zájemce, kteří podali nabídku na oficiální písemné oznámení výsledků a nedožadovali se sdělení telefonicky. Děkuji za pochopení. Zdenka Kabátová, vedoucí Centra ekonomického a technického

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

26.7.2019
Garáž – Revoluční č.ev. 305, Uherské Hradiště
• vyhlašujeme výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku na pronájem garáže v Uherském Hradišti, ul. Revoluční, ev. č. 305, parcela č. 1215, list vlastnictví 3066
• soutěžní lhůta začíná 26. 7. 2019 a končí 9. 8. 2019 ve 12:00 hodin
• nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti, má vyhlašovatel právo tuto nabídku z hodnocení vyřadit
podmínky a další informace
19.3.2019
Nebytové prostory – Dělnická 24/1132, 73301 Havířov
• Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu v objektu Dělnická 24/1132, 73301 Havířov, na pozemku parcelní č. 2245, k. ú. Havířov – Město, 637556.
• Volné prostory v 1. NP, jedná se o prostory využívané jako sklad o ploše 29,49 m2 (1 velká místnost a 2 menší + výklenek). Nutné opravy - podlahy, zatečený strop, výmalba. Volné smluvně od 1. 4. 2019
• Tento majetek nabízíme k pronájmu pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace
• Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu na základě tel. domluvy – Ing. Jitka Bojtošová, jitka.bojtosova@zuova.cz, 596 200 113, 723 329 496
• Nabídky na pronájem za celý prostor o ploše 29,49 m2, v minimální ceně 822,- Kč/m2 za rok, zasílejte na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě nejpozději do 25. 3. 2019

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8