Aktuální nabídka nepotřebného majetku

jít do archivu nábídek

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

22.10.2021

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8