Oddělení pracovního lékařství - Ostrava

Adresa:
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Umístění:
1. patro místnosti č.: 122

Popis služby:
Komplexní pracovně-lékařské služby pro smluvní klienty
Odborná vyšetření vyžádaná jiným pracovním lékařem

Rozsah služby:

 • Komplexní pracovně lékařské služby
 • Preventivní prohlídky – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní
 • Specializovaná vyšetření – chladový test a prstová pletysmografie horních končetin, audiometrie, spirometrie, EMG (screening) v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
 • Odborné poradenství v problematice ochrany zdraví při práci pro smluvní partnery

 

Ordinační hodiny:
Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00  

K vyšetření je nutno se předem objednat na tel. 596 200 133, 596 200 258 nebo e-mail: nadezda.ambruzova@zuova.cz

KontaktMUDr. Anna Šplíchalová, PhD.
vedoucí oddělení pracovního lékařství
Telefon 596 200 134 (nepoužívat pro objednávání klientů k vyšetření)
Adresa elektronické pošty anna.splichalova@zuova.cz

Objednávání klientů k vyšetření
Naděžda Ambrúžová
Telefon 596 200 133, 258
Adresa elektronické pošty nadezda.ambruzova@zuova.cz

Cena:

 • O ceně jednotlivých vyšetření bude klient informován svým zaměstnavatelem nebo lékařem požadujícím příslušná vyšetření.
 • S cenovou nabídkou komplexních pracovně lékařských služeb bude zaměstnavatel seznámen při uzavírání smlouvy.

 

Legislativa:

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění NV č.168/2014 Sb.
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií…, v platném znění
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích na pracovištích
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

 

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz