Oddělení fyziologie a psychologie práce

Autorizace

Popis služby

Poskytuje služby pro orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavatele i soukromé osoby.

Rozsah služby

 • Autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu fyzikálními metodami a metodou integrované elektromyografie (SET I 8, I 8x).
 • Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže včetně fyzické zátěže těhotných žen a mladistvých (SET I 7, I 7x).
 • Autorizované měření a posouzení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh), (SET I 9, I 9x).
 • Autorizované zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí (SET H 5) a autorizované měření a hodnocení tepelné zátěže (SET I 10) s návazností na stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, stanovení vodní bilance (pitný režim).
 • Autorizované posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce (SET I 11).
 • Měření a posouzení zatížení bederní páteře (SET I 13x).
 • Expertizní a konzultační činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce.
 • Hodnocení ergonomických rizik na základě ergonomických checklistů .
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek.
 • Autorizace

Legislativa

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v platném znění.
 • Věstník č. 8/2013 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 • Věstník 6/2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 • Věstník 11/2023 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Pracoviště

  Adresa Kontakt Telefon Mobil
Ostrava Partyzánské náměstí 2633/7 Mgr. David Gerlich   734 699 280
Brno Gorkého 6 MUDr. Jana Maršálková   602 751 326
Frýdek - Místek Palackého 122 Mgr. Kamila Petrušková   734 699 274
Zlín Havlíčkovo nábřeží 600 Mgr. Petra Janáčková   731 600 010

Cena

 • smluvní – dle rozsahu zakázky.

Hlavní konzultant

Zdeňka Zuščíková - Specialista pro oblast pracovního prostředí, fyziologie práce a ergonomie
739 247 195
zdenka.zuscikova@zuova.cz

Provozní hodiny

pondělí–pátek: 7:00 - 15:30
Po domluvě i o víkendu.


 

Kontakty

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. - Vedoucí oddělení
603 535 752
hana.lehocka@zuova.cz

Mgr. Gabriela Zdařilová - Zástupce vedoucí oddělení
731 125 507
gabriela.zdarilova@zuova.cz

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz