Oddělení fyziologie a psychologie práce

Autorizace

Popis služby

Poskytuje služby pro orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavatele i soukromé osoby

Rozsah služby

 • Autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu fyzikálními metodami a metodou integrované elektromyografie
 • Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže včetně fyzické zátěže těhotných žen a mladistvých
 • Autorizované měření a posouzení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh)
 • Autorizované zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí (set H 5) a autorizované měření a hodnocení tepelné zátěže (set I 10) s návazností na stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, stanovení vodní bilance (pitný režim)
 • Hodnocení ergonomických rizik na základě ergonomických checklistů
 • Expertizní a konzultační činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce
 • Experimentální měření fyziologických parametrů při proměnlivých mikroklimatických podmínkách v klimatické komoře
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro fyziologii práce
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek

Provozní hodiny

pondělí - pátek: 7:00 - 15:30
Po domluvě i o víkendu.

Pracoviště

  Adresa Kontakt Telefon Mobil
Ostrava Partyzánské náměstí 2633/7 Mgr. Tomáš Illéš 596 200 339 731 452 877
Brno Gorkého 6 MUDr. Marcela Černá 541 421 241 734 181 605
Frýdek - Místek Palackého 122 Mgr. Magdaléna Zajícová - 734 236 044
Zlín Havlíčkovo nábřeží 600 Mgr. Petra Janáčková - 731 600 010

Cena

 • smluvní - dle rozsahu zakázky

Legislativa

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb. v platném znění
 • vyhláška č. 432/2003 Sb. v platném znění
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích na pracovištích

Hlavní konzultant

Zdeňka Zuščíková - Specialista pro oblast pracovního prostředí, fyziologie práce a ergonomie
596 200 346
739 247 195
zdenka.zuscikova@zuova.cz


Další kontakty

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. - Vedoucí oddělení
596 200 332
603 535 752
hana.lehocka@zuova.cz

Mgr. Gabriela Zdařilová - Zástupce vedoucí oddělení
596 200 339
731 125 507
gabriela.zdarilova@zuova.cz

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz