Národní referenční laboratoř pro osvětlení

Předmět činnosti

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení osvětlení, vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení, vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ, organizuje semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby

Složení NRL:

  • Ing. Martin Demel - pověřen vedením NRL, ZÚ Ostrava (pracoviště Nový Jičín)
  • Ing. Jana Lepší – ZÚ Ústí nad Labem (pracoviště Plzeň)
  • Ing. Pavel Stupka - ZÚ Ústí nad Labem (pracoviště Plzeň)
  • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. – VŠB TÚ Ostrava
  • Ing. Pavel Valíček, Ph.D. – VŠB TÚ Ostrava
  • Prof. PharmDr. Alena Sumova, DSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ing. Tomáš Příbek – KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (pracoviště Domažlice)

Kontakt

Štefánikova 1977/9
741 01 Nový Jičín
Adresa elektronické pošty nrl.osvetleni@zuova.cz

Ing. Martin Demel - vedoucí NRL
Adresa elektronické pošty martin.demel@zuova.cz
Mobil + 420 737 233 669

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz