Národní referenční laboratoř pro osvětlení

Předmět činnosti

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení osvětlení, vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení, vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ, organizuje semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby

Složení NRL:

  • Ing. Martin Demel - pověřen vedením NRL, ZÚ Ostrava (pracoviště Nový Jičín)
  • Ing. Jana Lepší – ZÚ Ústí nad Labem (pracoviště Plzeň)
  • Ing. Pavel Stupka - ZÚ Ústí nad Labem (pracoviště Plzeň)
  • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. – VŠB TÚ Ostrava
  • Ing. Pavel Valíček, Ph.D. – VŠB TÚ Ostrava
  • Prof. PharmDr. Alena Sumova, DSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ing. Tomáš Příbek – KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (pracoviště Domažlice)

Kontakt

Štefánikova 1977/9
741 01 Nový Jičín
Adresa elektronické pošty nrl.osvetleni@zuova.cz

Ing. Martin Demel - vedoucí NRL
Adresa elektronické pošty martin.demel@zuova.cz
Mobil + 420 737 233 669

Stanoviska NRL k obdrženým dotazům

2.5.2024 2024/05 - Dotaz na požadavky elektrického osvětlení provozoven péče o tělo
4.4.2024 2024/04 - Dotaz na koeficienty odraznosti
4.4.2024 2024/03 - Dotaz na zónování obytných prostor
4.4.2024 2024/02 - Dotaz na požadavky luxmetru, způsobilost měření a měření ve školských zařízeních
26.2.2024 2024/01 - Dotaz na doporučenou výšku srovnávací roviny pracovních stolů v kancelářích
29.12.2023 2023/21 - Stanovisko NRL ke způsobu hodnocení denního osvětlení pracovišť v prostou se svislými a vodorovnými osvětlovacími otvory
29.12.2023 2023/20 - Stanovisko NRL k novelizovanému NV 361_2007 Sb.
21.12.2023 2023/19 - Stanovisko NRL k autorizaci světelně technických studií
5.12.2023 2023/18 - Dotaz týkající se osvětleností pobytových prostorů (ubytovacích)
15.11.2023 2023/17 - Dotaz na posuzování místností se šikmými stropy
15.11.2023 2023/16 - Dotaz na dětské skupiny
13.11.2023 2023/15 - Dotaz na proslunění v mateřských školách
13.11.2023 2023/14 - Rozdílné požadavky na výšku srovnávací roviny v normě ČSN 12461-1 a ČSN 360011-3
11.8.2023 2023/13 - Dotaz na elektrické osvětlení ve vězeňských celách
4.9.2023 2023/12 - Žádost o odborné stanovisko k tabulkové metodě UGR
26.5.2023 2023/11 - Žádost o odborné stanovisko - změna užívání stavby z motelu na školu a školku (část 2)
11.5.2023 2023/10 - Dotaz na aplikaci norem na denní osvětlení ve zdravotnických pracovištích
26.4.2023 2023/09 - Dotaz na rekostrukci kmenových učeben
26.4.2023 2023/08 - Dotaz na posuzování ZUŠ
4.4.2023 2023/07 - Dotaz na závaznost čl. v ČSN 73 0580-3
23.3.2023 2023/06 - Zatřídění činnosti do referenčních čísel normy ČSN EN 12464-1
3.3.2023 2023/05 - Žádost o odborné stanovisko - změna užívání stavby z motelu na školu a školku (část 1)
1.3.2023 2023/04 - Dotaz k protokolu o měření umělého osvětlení
15.2.2023 2023/03 - Dotaz na požadavky na osvětlení ve vyhlášce 410/2005 Sb.
30.1.2023 2023/02 - Dotaz na „prokognitivní“ osvětlení učebny výtvarné výchovy jako náhradu za denní osvětlení (ČSN 360020, ČSN 730580-3, vyhláška 410/2005 Sb.
20.1.2023 2023/01 - Dotaz na nasvětlení místa zrakového úkolu dílny praxe studentů (ČSN 12464-1 + ČSN EN 17037)
18.8.2022 2022/01 - Dotaz na normu ČSN 12464-1

Aktuality

  • 05.12.2023 - Dne 01.01.2024 vstupuje v účinnost novela NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Přehled platných ČSN

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz