Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě má ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a při výkonu Vašich práv.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava
email: 
poverenec@zuova.cz

tel.: 596 200 111

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz