Virus západonilské horečky u komárů v České republice

Datum: 19.06.2018

19.6.2018 se v médiích objevila zpráva o výskytu viru západonilské horečky (WNV) u komárů na jižní Moravě. Tento nález pochází již z let 2015-2016, kdy byl u komárů Culex molestus a Culex pipiens v oblasti Lednicko-valtického areálu prokázán WNV linie 2. Poprvé zde byla tato linie viru nalezena už v roce 2013. Jde o shodnou linii, která se vyskytuje i jinde ve střední a jižní Evropě. Virus může být původcem závažných lidských onemocnění centrálního nervového systému, většina nákaz však probíhá bezpříznakově. Onemocnět mohou také koně.

Výskyt WNV v České republice u komárů a vodních ptáků je znám již několik desetiletí, avšak lidské případy jsou jen ojedinělé, proto není důvod ke zvýšeným obavám ve srovnání s předchozím obdobím.

Laboratorní diagnostiku západonilské horečky provádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro arboviry při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Vyšetřuje humánní i veterinární vzorky. Laboratoř má k dispozici metody přímé i nepřímé diagnostiky včetně konfirmace metodou VNT. Diagnostika se provádí stanovením virové RNA z likvoru, krve nebo moče metodou RT-PCR a na základě detekce specifických protilátek v krvi a likvoru. Sérologický průkaz musí být potvrzen stanovením neutralizačních protilátek metodou VNT. 

Léčba západonilské horečky je symptomatická a není k dispozici vakcína. Prevence spočívá v ochraně před poštípáním komáry.

Kritéria pravděpodobné a potvrzené diagnózy západonilské horečky jsou definována v příloze č. 15 k Vyhlášce č. 473/2008 O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. V souladu s touto Vyhláškou je nutno odebraný biologický materiál zaslat k potvrzení diagnózy do NRL pro arboviry.

Literatura:
Rudolf. I., Blažejová H., Šebesta O. et al. West Nile virus (linie 2) v komárech na jižní Moravě – očekávání prvních autochtonních lidských případů. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 67, 2018(1), 42-4

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
vedoucí odd. virologie a NRL pro arboviry
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz