Porovnávací zkoušky

Název programu Termín Označení programu Položka Koordinátor
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky měření osvětlení pozemních komunikací Noc z 31. října na 1. listopadu 2024. MPZ MOPK-24 Elektrická osvětlovací soustava Ing. Martin Demel
martin.demel@zuova.cz
+420 737 233 669

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz