Mezilaboratorní porovnávací zkoušky měření osvětlení pozemních komunikací – MPZ MOPK-24

Organizátoři

  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
  • Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Česká společnost pro osvětlování – Regionální skupina Ostrava

Název
Měření osvětlení pozemních komunikací

Položka měření
Elektrická osvětlovací soustava

Označení
MPZ MOPK-24

Termín konání
Noc z 31. října na 1. listopadu 2024. Organizátor si vyhrazuje právo měření zrušit v případě hlášeného nepříznivého počasí.

Normy

  • ČSN EN 13201-3
  • ČSN EN 13201-4
  • ČSN EN 12464-2
  • ČSN 36 0459

Časový rozvrh
17:00 – 06:00 hod. (každá měřící skupina má k dispozici 60 minut na měření)

Účastnický poplatek za měřící skupinu (max. 3 osoby)
11.000 Kč bez DPH 21 %. V případě účasti 3 a více měřících skupin z jedné organizace bude poskytnuta sleva 10 %. Faktura bude zaslána emailem začátkem října. Zpráva z porovnávacího měření a osvědčení o účasti v elektronické formě budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením 100 % účastnického poplatku je možné nejpozději jeden kalendářní týden před začátkem MPZ, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací.

Vyhodnocení měření
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování porovnávacích zkoušek obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny
Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Instrukce s podrobnými informacemi budou zaslány nejpozději do 10.října 2024 všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

Pro zájemce zajistíme nocleh v HOTELU GARNI VŠB-TU OSTRAVA. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete elektronicky na adresu organizátora MPZ MOPK (martin.demel@zuova.cz).

Příjem přihlášek probíhá do 9.října 2024.

Přihláška ke stažení

V níže uvedené tabulce je přehled volných termínů. Vámi vybraný datum a čas napište do přihlášky.

Noc z 31. října na 1. listopadu 2024.
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
  X                      

Vysvětlivka: Křížek "X" označuje obsazený termín


Organizátor

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Odborní garanti

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: tomas.novak1@vsb.cz

Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: pavel.valicek@vsb.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz