Mezilaboratorní porovnávací zkoušky měření osvětlení pozemních komunikací – MPZ MOPK-23

Organizátoři

  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
  • Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Česká společnost pro osvětlování – Regionální skupina Ostrava

Název
Měření osvětlení pozemních komunikací

Položka měření
Umělá osvětlovací soustava

Předmětem měření bude osvětlenost části parkoviště a ve vnitřním prostoru posluchárny jasy znaků reklamního banneru.

Označení
MPZ MOPK-23

Termín konání
Noc ze 4. na 5. dubna 2023 (náhradní termíny v případě nepříznivého počasí: 11–12. dubna, 18-19. dubna)

Normy

  • ČSN EN 13201-3
  • ČSN EN 13201-4
  • ČSN EN 12464-2
  • ČSN 36 0459

Časový rozvrh
21:00 – 02:50 hod. (každá měřící skupina má k dispozici 50 minut na měření)

Účastnický poplatek za měřící skupinu (max. 3 osoby)
11.000 Kč bez DPH 21 %. V případě účasti 3 a více měřících skupin z jedné organizace bude poskytnuta sleva 10 %. Faktura bude zaslána emailem v druhé polovině března. Zpráva z porovnávacího měření a osvědčení o účasti v elektronické formě budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením 100 % účastnického poplatku je možné nejpozději jeden kalendářní týden před začátkem MPZ, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací.

Vyhodnocení měření
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování porovnávacích zkoušek obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny
Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Instrukce s podrobnými informacemi budou zaslány nejpozději 21. března 2023 všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

Pro zájemce zajistíme nocleh v HOTELU GARNI VŠB-TU OSTRAVA. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete elektronicky na adresu organizátora MPZ MOPK (martin.demel@zuova.cz).

Příjem přihlášek probíhá do 21.3.2023.

Přihláška ke stažení


Organizátor

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Odborní garanti

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: tomas.novak1@vsb.cz

Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: pavel.valicek@vsb.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz