Západonilská horečka v sezóně 2024

Upozorňujeme na zahájení sezónního hlášení případů západonilské horečky v Evropě. V souladu s platnou Vyhláškou o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění č. 389/2023 Sb. musí být každý suspektní případ západonilské horečky (místní i importovaný) laboratorně vyšetřen a potvrzen v NRL pro arboviry, ZÚ Ostrava.

Informace o surveillance WNV v sezóně 2024 jsou k dispozici na webu SZÚ.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz