Infekce kloubních náhrad a doporučovaná mikrobiologická vyšetření

Datum: 02.12.2016

Díky metodám moderní medicíny je dnes náhrada kloubu kloubní náhradou běžnou operací. Pacientům zlepšuje kvalitu života a přináší zachování funkce kloubu. Nepříjemnou a závažnou komplikací jsou infekce implantované kloubní náhrady. Pokud už infekce vznikne, není léčba jednoduchá. Uvolnění kloubní náhrady může být infekčního původu, ale i aseptické nebo způsobené mechanickou závadou.

Správné určení příčiny, pro kterou se kloubní náhrada uvolnila, je pro pacienta a jeho léčbu zásadní. Léčba infekce kloubní náhrady a jejího aseptického uvolnění se totiž významně liší. Správná diagnóza infekce je důležitá z hlediska časového. Neodhalená infekce může vést k relapsu klinických projevů.

Bakterie, které se mohou podílet na infekci kloubní náhrady, jsou často bakterie podmíněně patogenní, které navíc běžně kolonizují kůži. Je tak obtížné hodnotit, zda a do jaké míry se tyto bakterie na infekci podílejí. Typicky se jedná o infekce vyvolané koaguláza-negativní stafylokoky, viridujícími streptokoky nebo korynebakteriemi. Výhodou pro rozhodnutí o léčbě může být záchyt bakterie s jednoznačným patogenním potenciálem jako je Staphylococcus aureus, beta-hemolytické streptokoky, gramnegativní tyčinky (enterobakterie nebo Pseudomonas aeruginosa) či anaerobní bakterie (Propionibacterium acnes a jiné).

Pro hodnocení, zda nalezený mikroorganismus je pouhou kontaminací či pravděpodobným původcem infekce, je důležité správně provedené mikrobiologické vyšetření. K průkazu možných původců infekce lze v zásadě použít metody kultivační a molekulárně biologické. Molekulárně biologické metody mohou být pro svou citlivost falešně pozitivní, proto se pro primární stanovení infekce kloubní náhrady nedoporučují.

Při podezření na infekci je vhodné provést punktát z oblasti kloubní náhrady. U septicky probíhajících stavů lze doporučit i odběr hemokultur. Optimálním materiálem pro průkaz infekčního agens je odběr tkáně získané peroperačně např. při débridementu. Doporučuje se odebrat alespoň pět reprezentativních (nejlépe různých, na sobě nezávislých) vzorků měkké tkáně z oblasti operovaného kloubu. Jedná se o jedinečný materiál, který je pro mikrobiologa cenný i proto, že je odebírán před nebo na začátku antibiotické terapie. U pacientů léčených již empiricky antibiotiky se spolehlivost mikrobiologické diagnostiky podstatně snižuje.

Kloubní náhrada je v případě infekce osídlena bakteriemi ve formě biofilmu, který lze z povrchu náhrady šetrně odstranit ultrazvukem. Vzorek takto získaných bakteriálních buněk se následně kultivuje. Sonikaci vyoperované kloubní náhrady v ultrazvukové lázni nabízí běžně i naše laboratoř. Výhodou sonikace je možnost kvantifikovat zachycené mikroorganismy a porovnat takto získané výsledky kultivace s nálezy u ostatních vyšetřovaných vzorků. Současný odběr vzorků infikované tkáně spolu se sonikací vyoperované kloubní náhrady pak dovoluje lépe rozhodnout o možné infekci.

Bakteriální biofilm na PMMA cementu (obrázek ze skenovacího elektronového mikroskopu)

zdroj obrazku:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404764/figure/F1/

Literatura:

  • Portillo M. E., MD, Salvadó M., Alier A., Sorli L., Martínez S., Horcajada J. P.,Puig L. Prosthesis Failure Within 2 Years of Implantation Is Highly Predictive of Infection. Clin Orthop Relat Res. 2013 Nov; 471(11): 3672–3678.
  • Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol.: Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici, Mladá fronta, 2014 Bakteriální biofilm na PMMA cementu (obrázek ze skenovacího elektronového mikroskopu) Zdroj – obrázek: Acta Orthop. 2015 Apr; 86(2): 147–158.

Eva Krejčí - laboratoř nemocničních nákaz, oddělení bakteriologie a mykologie

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz