Aktuální informace k možnostem diagnostiky viru Zika v NRL pro arboviry

Datum: 12.04.2016

Rozcestník ZIKA

Mohu se nechat vyšetřit na nákazu virem Zika?

Ano. Požádejte svého lékaře o odběr krve a zašlete nám ho spolu s vyplněnou žádankou do naší laboratoře. Vyšetření na infekci virem Zika (protilátky i PCR) je na základě indikace ošetřujícího lékaře hrazeno ze zdravotního pojištění.

Žádáme lékaře indikující vyšetření na virus Zika o vyplnění této žádanky!


Koho vyšetřit na virus Zika, jakou metodou a jaký vzorek na toto vyšetření zaslat

1. Přímý průkaz metodou PCR

Vhodný pouze u případů akutního onemocnění v období virémie, tedy v období max. 7 dní od prvních příznaků, kterými jsou horečka, kožní vyrážka, bolest kloubů a svalů, zarudnutí očí. Týká se osob, které přicestovaly z oblastí s výskytem horečky Zika v době maximálně 3 týdny před začátkem onemocnění.

Materiál:

  • Nesrážlivá EDTA krev, popřípadě srážlivá krev nebo sérum v množství cca 2-3ml.
  • Moč – lze vyšetřit v období 1-2 týdny následující bezprostředně po akutní infekci, při negativním výsledku však nevylučuje možnost infekce.
  • Sperma, likvor, plodová voda, sekční nebo jiný materiál po domluvě

2. Průkaz protilátek proti viru Zika metodou ELISA ve třídě IgG, IgM a metodou VNT

Lze vyšetřit u osob s podezřením na probíhající nebo dříve proběhlou infekci virem Zika v období počínajícím 3. dnem od začátku onemocnění. Anamnestické protilátky lze v indikovaných případech (těhotné ženy), které vyšetřit i u osob, které neměly žádné klinické příznaky, ale pobývaly v období gravidity v rizikových oblastech.

Materiál:

  • srážlivá krev (5ml) nebo sérum (2-3ml)

Interpretace:

  • Při pozitivitě IgM a negativitě IgG – může se jednat o časnou fázi infekce nebo nespecifickou reakci. Doporučujeme vyšetřit druhý vzorek krve.
  • Při pozitivitě IgM a pozitivitě IgG se může jednat o akutní infekci virem Zika nebo o infekci proběhlou v nedávné době. Může se ale jednat také o zkříženou reakci s jiným flavivirem.
  • Při negativitě IgM a pozitvitě IgG se může jednat o protilátky po dříve proběhlé infekci virem Zika nebo o zkříženou reakci s jiným flavivirem.

Jakýkoliv pozitivní výsledek protilátek dosažený metodou ELISA by se měl konfirmovat metodou VNT. Současně by se měla provést vyšetření i na ostatní flaviviry. Metoda VNT na průkaz neutralizačních protilátek je již na našem pracovišti zavedena. Provádí se ze stejného vzorku jako vyšetření metodou ELISA.

Doplňující informace

Pro rozhodnutí o použití vhodné vyšetřovací metody a pro interpretaci výsledků je nutné znát cestovatelskou a očkovací anamnézu vyšetřované osoby a přesné časové údaje o aktuálním nemocnění. Žádáme proto lékaře, kteří nám vzorky budou zasílat, aby tyto údaje na žádankách uváděli.

V současné době máme k dispozici metodu PCR na přímý průkaz virové RNA, metodu ELISA na průkaz protilátek IgG, IgM a metodu VNT na průkaz neutralizačních protilátek. Pomocí PCR dokážeme diagnostikovat infekci Zika z pacientovy krve v období virémie, která trvá přibližně 5-7 dní. Metodou PCR lze virovou RNA detekovat i v moči pacienta, a to v období o 1-2 týdny delším než je pozitivita v krvi. Po uplynutí této doby je možné prokázat proběhlou infekci již pouze průkazem specifických protilátek v krvi, které s největší pravděpodobností přetrvávají po proběhlé infekci dlouhodobě. Na průkaz protilátek existuje řada různých metod, nejběžněji používané dnes v laboratořích jsou metody na principu ELISA nebo metoda nepřímé imunofluorescence.

Je třeba ovšem upozornit na možnost zkřížených reakcí, které představují v sérologii flavivirů významný diagnostický problém. Virus Zika je antigenně velmi podobný jiným virům ze skupiny flavivirů, a proto nelze vyloučit, že bude docházet ke zkříženým reakcím s jinými flaviviry. Mezi flaviviry patří např. viry dengue, virus západonilské horečky, virus japonské encefalitidy, virus žluté zimnice nebo virus klíšťové encefalitidy. Pokud někdo v minulosti prodělal některou z výše uvedených infekcí nebo byl proti některé z nich očkován, je možné, že bude zkříženě, tedy nespecificky reagovat i s antigenem viru Zika a tudíž tento test může dávat falešně pozitivní výsledek. Míra zkřížených reakcí i citlivost metody se může lišit pode toho, o které viry se jedná, podle druhu testu a podle použitého antigenu.

Metodou, která dokáže přesněji rozlišit, zda se jedná skutečně o specifické protilátky proti viru Zika nebo zkříženě reagující protilátky proti jinému viru, je virusneutralizační test (VNT). VNT je rovněž velmi citlivou metodou, dokáže detekovat i nízké hladiny specifických protilátek. Pro jeho provedení je zapotřebí mít k dispozici živý virus a také buněčnou kulturu, na které se tento virus dokáže množit. V naší NRL jsme vyvinuli řadu virusneutralizačních testů na různé arboviry, včetně viru Zika. Jsme jediná laboratoř v ČR a jedna z mála v Evropě, která tyto testy provádí.

Dále je třeba mít na vědomí, že vedle viru Zika se ve stejných lokalitách vyskytují i jiné arboviry, které přenášejí stejní komáři a mají obdobné klinické projevy. Proto je vhodné vyšetřit pacienta s podezřením na horečku Zika i na ostatní arboviry (dengue, chikungunya) a pro správnou interpretaci sérologických výsledků je nutné znát informace o proběhlém očkování proti flavivirům, nebo o prodělané flavivirové infekci v minulosti.

Žádáme lékaře indikující vyšetření na virus Zika o vyplnění této žádanky!

Vyšetření pro samoplátce

Vyšetření na infekci virem Zika (protilátky i PCR) je na základě indikace ošetřujícího lékaře hrazeno ze zdravotního pojištění.

Virusneutralizační test (VNT)

Na obrázku je mikrotitrační destička, na které byl proveden virusneutralizační test v mikromodifikaci tak, jak jej provádíme v naší NRL. Na 1 destičce lze vyšetřit 8 vzorků – v každém řádku je vyšetřen 1 vzorek postupně naředěný ve dvojnásobcích. První 3 jamky každého řádku slouží jako kontrola růstu buněk, u každého vzorku musí být všechny 3 kontrolní jamky červeně zbarveny. Od 4. jamky dále již probíhá vlastní virusneutralizační test. Červeně zbarvené jamky jsou ty, jejichž dno je porostlé buňkami. Bezbarvé jamky jsou ty, ve kterých žádné buňky nejsou, protože je virus zahubil. Jsou-li ve vzorku přítomny specifické neutralizační protilátky proti danému viru, tyto protilátky virus „zneutralizují“, čímž zabrání jeho infekčnosti a ochrání buňky před napadením virem. V těchto jamkách buňky vyrostou navzdory přítomnosti viru. Tím je prokázána přítomnost protilátek ve vzorku.

Virusneutralizační test (VNT) - Foto: ZÚ Ostrava, Jan Pinkas

Na destičce bylo vyšetřeno 8 vzorků virusneutralizačním testem s virem Západonilské horečky (WNV). Všech 8 vzorků bylo předtím vyšetřeno metodou ELISA s pozitivním výsledkem na protilátky proti WNV. VNT prokázal, že pouze 2 vzorky skutečně obsahovaly protilátky proti WNV – vzorky na 4. a 8. řádku. U ostatních vzorků šlo o zkříženě reagující protilátky v testu ELISA, které byly ve skutečnosti protilátkami proti klíšťové encefalitidě, což bylo následně potvrzeno virusneutarlizačním testem s virem klíšťové encefalitidy.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. - vedoucí NRL pro arboviry
Telefon 596 200 310
Adresa elektronické pošty hana.zelena@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz