Otázky a odpovědi: Co v současnosti víme o onemocnění Zika

Datum: 03.02.2016

Přehled současných znalostí problematiky onemocnění Zika a jeho původce.


Mohu se nechat vyšetřit na nákazu virem Zika?

Ano. Požádejte svého lékaře o odběr krve a zašlete nám ho spolu s vyplněnou žádankou do naší laboratoře. Vyšetření na infekci virem Zika (protilátky i PCR) je na základě indikace ošetřujícího lékaře hrazeno ze zdravotního pojištění.

Žádáme lékaře indikující vyšetření na virus Zika o vyplnění této žádanky!


Zpracováno na základě materiálů Centers for Disease Prevention and Control (CDC) dostupných z http://www.cdc.gov/zika/index.html. Tyto materiály poskytují přehled současných znalostí problematiky onemocnění Zika a jeho původce.

Co je to Zika?

Zika je onemocnění způsobené Zika virem. Tento virus není nový, již dříve se vyskytly případy onemocnění Zika v tropické Africe, jihovýchodní Asii a na tichomořských ostrovech. V současné době se jedná o jeho šíření do nových oblastí.

Jak se Zika přenáší?

 • Především kousnutím teplomilným komárem Aedes aegypti, který je infikován virem Zika. Dalším komárem schopným přenášet virus Zika je Aedes albopictus. Komáři těchto druhů přenášejí také také viry chikungunya a dengue. Tito komáři se líhnou v místech, kde dlouhodobě zůstává stát voda (nádoby, květináče a prohlubně v půdě), vyskytují se v tropech a subtropech.
  Tito komáři jsou aktivní v průběhu celého dne, případně i v noci. Komáři se infikují virem po kousnutí člověka infikovaného Zika virem a dále pak virus šíří. Jedno štípnutí infikovaným komárem stačí ke vzniku infekce.
 • Přestože příčinná souvislost zatím nebyla jednoznačně prokázána, je podezření z možnosti přenosu viru z matek na plod během těhotenství
 • Je možný přenos infikovanou krví během krevní transfúze.
 • Nelze zcela vyloučit ani možnost přenosu při pohlavním styku, ačkoliv zatím byly popsány pouze ojedinělé suspektní případy, které zatím nejsou jednoznačně potvrzeny.
 • Dosud nebylo zaznamenáno, že by se virus přenášel z matky na dítě během kojení.

Kdo je v nebezpečí?

Každý, kdo žije nebo cestuje do oblastí s výskytem Zika viru a dosud neprodělal onemocnění.

Jaké jsou příznaky Zika?

Onemocnění se projeví jen přibližně u jedné pětiny nakažených osob. Obvykle se jedná jen o mírné onemocnění. Z tohoto důvodu si mnozí lidé nemusí nákazu uvědomovat. Inkubační doba je zpravidla 2-7 dnů po pokousání infikovaným komárem. Onemocnění trvá většinou 5-7 dní. Zika virus zůstává v krvi infikované osoby pouze několik dní až týden. Po tuto dobu je člověk infekční. Po odeznění akutního onemocnění je dotyčný zcela bez potíží, prodělaná infekce nezanechává žádné trvalé následky a vytvořené protilátky dotyčného chrání před opakovanou infekcí.

Nejčastějšími příznaky jsou:

 • horečka,
 • vyrážka,
 • bolest kloubů
 • zánět spojivek (zarudlé oči).

Ve kterých zemích se onemocnění Zika vyskytuje?

Všeobecně platí, že v současné době se infekce Zika vyskytuje převážně v jižní a střední Americe a v Karibiku. Počet zemí s výskytem viru Zika však neustále narůstá. Pro aktuální situaci sledujte webovou stránku CDC, která uvádí země s výskytem Zika viru http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html

Přehled zemí s aktivním přenosem viru Zika k 1.2.2016 uvádí následující přehled a obrázek:

Přehled zemí s aktivním přenosem viru Zika k 1.2.2016

Amerika

 • Barbados
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Kolumbie
 • Portoriko
 • Kostarika
 • Curacao
 • Dominikánská rep.
 • Ekvádor
 • Salvador
 • Fr. Guyana
 • Guadeloupe
 • Guatemala
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Martinik
 • Mexiko
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Svatý Martin
 • Surinam
 • Panenské ostrovy
 • Venezuela

Oceánie a tichomořské ostrovy

 • Americká Samoa
 • Samoa

Afrika

 • Kapverdy

Jak se vyhnout nákaze Zika?

Všeobecně nejlepší způsob, jak předcházet vzniku onemocnění přenášených komáry, je vyhnout se bodnutí komárem. Zde je návod, jak:

 • Noste oblečení s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty.
 • Ubytujte se v místech s klimatizací nebo se sítěmi na oknech a dveřích, které nedovolí komárům vniknout do místností.
 • Použijte účinné repelenty proti hmyzu. Použití repelentu je bezpečné a účinné i pro těhotné ženy a ženy v době kojení. Pokud používáte současně i opalovací krém, aplikujte jej jako první a až následně použijte repelent.
 • Ošetřete oblečení a výbavu (jako jsou boty, kalhoty, ponožky, a stany) prostředkem obsahujícím účinnou látku permethrin nebo používejte oblečení a výbavu, která je již tímto prostředkem ošetřena.
 • V noci používejte nad postelí moskytiéry a sítě proti hmyzu.

Jak se Zika diagnostikuje?

Pokud se u Vás objeví příznaky (horečka, vyrážka, bolesti kloubů, červené oči) po návratu z oblastí s výskytem Zika navštivte lékaře. Virus Zika nebo jiné podobné virové onemocnění, jako je horečka dengue nebo chikungunya se stanoví na základě virologického vyšetření krve.

Jak se Zika léčí a co dělat při onemocnění?

Dosud nebyl vyvinut konkrétní lék k léčbě virových infekcí Zika. Léčit se dají jen příznaky:

 • dostatkem odpočinku,
 • dostatečným příjmem tekutin, aby se zabránilo dehydrataci,
 • užíváním léků ke snížení horečky a bolesti. Neužívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen a naproxen. Tyto léky by se neměly užívat, dokud nebude vyloučena diagnóza dengue, aby se snížilo případné riziko krvácení. Pokud užíváte léky na jiné potíže, poraďte se s lékařem.
 • Důležitá je ochrana ostatních osob - během prvního týdne infekce se Zika virus vyskytuje v krvi nakažené osoby. Pokud nakaženou osobu štípne komár, infikuje se virem a může virus přenést na další osoby, které následně poštípe. Pokud se má zabránit nákaze ostatních osob je nutné zajistit, aby nakažená osoba nebyla poštípána žádným komárem během prvního týdne nemoci.
 • V případě výskytu horečky, vyrážky, bolesti kloubů, nebo zarudlých očí u těhotných žen v průběhu 2 týdnů po návratu ze zemí s výskytem případů virového onemocnění Zika je zapotřebí neprodleně vyhledat lékaře.

Existuje vakcína určená k prevenci nebo k léčbě Zika?

Vakcína dosud neexistuje a může trvat několik let, než bude k dispozici.

Zanechává prodělané onemocnění celoživotní imunitu?

Poté, co byl člověk infikován, je pravděpodobné, že vytvořené protilátky budou přetrvávat a tím již by mohla být zajištěna i dlouhodobá ochrana proti nákaze Zika.

Může virová infekce Zika u těhotných žen způsobit vrozené vady?

Dosud není známo, jaké je riziko pro děti, pokud je jejich matka v těhotenství infikována virem Zika. Na základě zvýšeného výskytu mikrocefalie u novorozenců v Brazílii se však prodělání infekce Zika u žen v průběhu těhotenství dává do souvislosti s výskytem vrozených vývojových vad mozku, které se projeví mikrocefalií (ve srovnání s ostatními dětmi stejného pohlaví a věku je hlava dítěte menší).

Mikrocefalie
Mikrocefalie

Souvislosti mezi mikrocefalií a onemocněním Zika ještě nejsou zcela známy a dokud nebude více informací, CDC doporučuje zvláštní opatření pro následující skupiny populace:

 • Těhotné ženy (v každém trimestru):
  • Zvážit nebo odložit cestu do oblastí s výskytem Zika viru.
  • Pokud je nezbytné do těchto oblastí cestovat, poradit se se svým lékařem a dodržovat doporučení jak se bránit bodnutí komárem během cesty.
 • Ženy, které se snaží otěhotnět:
  • Před cestou navštívit lékaře a konzultovat otěhotnění ve vztahu k riziku infekce virem Zika.
  • Dodržovat doporučení jak se bránit bodnutí komárem během cesty.

Podle současných poznatků virus nezpůsobí infekci u dítěte, které je počato po prodělaném onemocnění matky (tj. poté co virus zmizí z krve). Prodělání virové infekce Zika u žen nepředstavuje riziko vzniku vrozených vad dětí narozených v rámci budoucích těhotenství. Protilátky po prodělané infekci naopak s největší pravděpodobností představují dlouhodobou ochranu před opakovaným onemocněním Zikou.

Měly by být ženy testovány po návratu ze zemí s výskytem infekce Zika?

Doproučení ohledně testování těhotných nejsou jednoznačná. Při použití běžných testů se mohou se vyskytnout falešně pozitivní výsledky způsobené protilátkami proti jiným podobným virům. Nákaza prodělaná více než 3 týdny před otěhotněním nepředstavuje žádné riziko pro vyvíjející se plod. Stanovením protilátek však nelze určit přesnou dobu, kdy došlo k nákaze, takže pouze na základě pozitivity protilátek není možno dávat žádná doporučení ohledně dalšího pokračování gravidity. Není známo ani to, zda se riziko liší u matek, u kterých se projevily příznaky virové infekce Zika oproti těm, u kterých se příznaky neprojevily. Vývoj plodu u těhotné po návratu z rizikové oblasti by měl být především pečlivě sledován gynekologem.

Může být prodělání virové infekce Zika příčinou vzniku syndromu Guillain-Barré (GBS)?

Guillain-Barré syndrom (GBS) je vzácné onemocnění, při kterém imunitní systém poškozuje vlastní nervové buňky, což způsobuje svalovou slabost a někdy i ochrnutí. Tyto příznaky mohou trvat několik týdnů nebo několik měsíců. Zatímco většina lidí se plně zotaví, u některých lidí zůstává trvalé poškození a ve vzácných případech může dojít i k úmrtí. Dosud není známo, zda virová infekce Zika může vést ke vzniku GBS. Všeobecně je obtížné určit, zda nějaký konkrétní patogen může vést ke vzniku GBS. Brazilské ministerstvo zdravotnictví hlásí zvýšený počet lidí postižených GBS v průběhu současného masivního výskytu onemocnění Zika. CDC se v současnosti snaží zjistit, zda existují souvislosti mezi infekcí Zika a vznikem GBS.

Měli bychom být znepokojeni?

V ČR se trvale nevyskytují komáři rodu Aedes aegypti ani Aedes albopictus, kteří Zika virus šíří. V současnosti se mohou nakazit pouze cestovatelé do zemí s výskytem viru Zika po kousnutí infikovaným komárem a onemocnění importovat do ČR. Nelze však zcela vyloučit možnost přenosu nákazy cestou pohlavního styku, popřípadě krevní transfúzí. Osoby po návratu z rizikových oblastí by tedy měly být vyloučeny z dárcovství krve po dobu 3-4 týdnů. Příslušné instituce, zabývající se ochranou veřejného zdraví v ČR, jsou připraveny zvládat situace, které by mohly nastat, pokud by došlo k jakémukoliv případnému lokálnímu šíření viru. Z pohledu cestovatelů platí být si vědom potenciálního rizika v zemích s výskytem viru Zika, zajistit si správné a aktuální informace a dodržovat potřebná preventivní a jiná opatření, která jsou uváděna v této informaci. Pokud je platná výstraha pro těhotné ženy necestovat do rizikových oblastí, tak se doporučuje ji dodržet.

Žádáme lékaře indikující vyšetření na virus Zika o vyplnění této žádanky!

MUDr. Ivan Tomášek
Telefon 596 200 184
Adresa elektronické pošty ivan.tomasek@zuova.cz

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. - vedoucí NRL pro arboviry
Telefon 596 200 310
Adresa elektronické pošty hana.zelena@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz