Důležité informace pro zájemce o vyšetření na virus Zika

Datum: 03.11.2016

Národní referenční laboratoř (NRL) pro arboviry při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě je jedinou laboratoří v ČR, která provádí komplexní spektrum diagnostických metod na průkaz infekce virem Zika.

Každá z těchto metod má své výhody i omezení a své přesně dané indikace. V případě indikace ošetřujícím lékařem jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Jsou to tyto metody:

PCR

Jde o metodu, která detekuje virovou RNA, prokáže tedy, zda je virus v daný okamžik přítomen ve vyšetřovaném vzorku. Vyšetření lze provést z různých druhů vzorků – např. z krve, moči nebo spermatu. V krvi je virus Zika přítomen obvykle po dobu 2-7 dní, a to pouze v období, kdy člověk má příznaky typické pro tuto infekci (horečka, kožní vyrážka, bolest kloubů, zánět spojivek). Avšak většina lidí nakažených virem Zika (přibližně 80%) nemá ani v době přítomnosti viru v krvi žádné příznaky, takže vhodný termín pro odběr krve na PCR nelze nijak stanovit. Z toho důvodu je vyšetření metodou PCR z krve vhodné pouze pro osoby, u kterých se odběr krve provede v době, kdy probíhají příznaky. Krev odebraná u osob bez příznaků, nebo až po odeznění příznaků nebo po více než 7 dnech trvání příznaků nemá toto vyšetření žádný význam.

Metodou PCR lze vyšetřit i moč, ve které je virus přítomen o něco déle, obvykle po dobu 7-14 dní, avšak není tomu tak u všech nakažených. Moč je vhodným materiálem pro diagnostiku infekce u osob s příznaky nákazy virem Zika i po dobu delší než 7 dní, ale nehodí se pro lidi bez příznaků.

Vyšetření spermatu metodou PCR je vhodné jako doplňující vyšetření u mužů, kterým byla prokázána infekce virem Zika jinou metodou. Virus Zika může být ve spermatu přítomen až půl roku po nákaze, většinou ale vymizí dříve. Je třeba mít na paměti, že jeden negativní výsledek PCR ze spermatu nezaručuje bezpečný sex, protože nelze vyloučit přerušované vylučování viru do spermatu.

Vyšetření protilátek

Protilátky vytváří organismus jako reakci na infekci, proto se objevují až po několika dnech trvání infekce. Protilátky nejčastěji prokazujeme ze vzorku krve, u viru Zika se objevují v krvi nejdříve za 3 dny od začátku infekce, spolehlivě až kolem 7. dne. Nejprve se tvoří protilátky třídy IgM, které vymizí nejpozději do 3 měsíců, takže podle jejich přítomnosti poznáme, že se jedná o akutní nebo nedávno proběhlou infekci. Přibližně o 1-2 dny později se objevují i protilátky třídy IgG, které po proběhlé infekci přetrvávají dlouhodobě. Podle přítomnosti protilátek tedy poznáme proběhlou infekci virem Zika i kdykoliv v minulosti.

Na průkaz protilátek máme různé metody. Nejčastěji se v laboratořích používá metoda ELISA, která je rychlá (trvá přibližně 2 hodiny) a díky možnosti rozlišení tříd protilátek IgM a IgG dokáže rozpoznat, zda se jedná o infekci akutní nebo dříve proběhlou. Nevýhodou této metody je možnost zkřížených reakcí s jinými podobnými viry (např. klíšťová encefalitida, žlutá zimnice nebo dengue) a také její nižší citlivost, to znamená, že pokud je v krvi jen malé množství protilátek, může metoda dát falešně negativní výsledek. To se může stát brzy na začátku infekce nebo u osob bezpříznakových, kdy se může tvořit menší množství protilátek než u lidí s typickými příznaky nákazy.

Proto pro potvrzení infekce virem Zika používáme tzv. potvrzovací test VNT – virusneutralizační test, který má vyšší citlivost ve srovnání s testem ELISA a má i méně nespecifických (zkřížených) reakcí. Jeho nevýhoda je, že dlouho trvá (5-7 dní) a nedokáže rozlišit fázi infekce, protože nerozpoznává třídy protilátek IgG a IgM. K jeho provedení se používá živý virus Zika a živé buňky, proto je poměrně choulostivý a někdy se může stát, že test musíme opakovat a jeho vyhodnocení se potom protáhne o další týden.

Naše NRL je jediná laboratoř v ČR, která provádí potvrzovací test VNT, provádíme rovněž testy ELISA IgG a IgM a vyšetření metodou PCR z různých druhů vzorků. Pro správný výsledek a jeho interpretaci je nutno provádět všechny tyto testy v komplexu a podle anamnestických údajů zvolit správnou kombinaci testů tak, aby diagnostice žádná nákaza neunikla, ale také aby se neprováděla zbytečná vyšetření.

Pozor na komerční nabídky různých laboratoří

V souvislosti se zvýšeným zájmem o vyšetření na virus Zika se objevují nabídky různých laboratoří na vyšetření samoplátců na Ziku. Jde zejména o vyšetření metodou PCR, které je nabízeno cestovatelům po návratu z oblastí s výskytem viru Zika za přímou úhradu. Většina těchto cestovatelů nemá žádné příznaky a chtějí se vyšetřit proto, aby měli jistotu, že nákazu Zika neprodělali, např. v souvislosti s plánováním těhotenství. Negativní výsledek vyšetření PCR z krve nemá u těchto lidí vůbec žádnou vypovídací hodnotu, protože i kdyby infekci bezpříznakově prodělali, je mizivá pravděpodobnost, že se odběr „strefí“ zrovna do krátké doby přítomnosti viru v krvi. Bohužel o této skutečnosti komerční laboratoře své klienty dostatečně neinformují.

Některé laboratoře nabízejí samoplátcům vyšetření protilátek metodou ELISA IgG a IgM. Metoda ELISA je poměrně spolehlivá, ale nelze vyloučit falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledky – tzv. zkřížené reakce např. u lidí očkovaných proti klíšťové encefalitidě nebo žluté zimnici. Testy ELISA někdy nezachytí nízké hladiny protilátek, např. velmi časně na začátku infekce nebo pokud dotyčný z jiných důvodů vytvořil malé množství protilátek (což lze předpokládat mimo jiné u bezpříznakových průběhů). Pro nejpřesnější výsledky je proto nutné vždy provést i vyšetření metodou VNT a v případě hraničních výsledků odebrat na vyšetření další vzorek krve.

Jedině vyšetření protilátek s negativním výsledkem metodami ELISA IgM, IgG i VNT může dát jistotu, že dotyčný infekci Zika neprodělal. Na odběr krve na protilátky je třeba přijít nejdříve za 3 týdny po návratu z rizikové oblasti, což je doba potřebná k vytvoření protilátek v případě, že by se dotyčný nakazil až poslední den pobytu.

Prosíme o správně vyplněnou žádanku!

Žádanka na vyšetření nákazy virem Zika je ke stažení na webu ZÚ. Prosíme o její důkladné vyplnění. Pro zvolení vhodných diagnostických metod a pro interpretaci výsledků jsou důležité údaje o cestování včetně data návratu, údaje o případných příznacích včetně jejich začátku a délce trvání a rovněž údaje o proběhlém očkování nebo proběhlých flavivirových infekcích, které mohou způsobovat nespecifické reakce v testech.

Odběrová místa Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Zájemci o vyšetření na Ziku (samoplátci) mohou přijít na odběr krve do některého z našich odběrových míst:

OSTRAVA:  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Kontakt: 596 200 157

Odběry krve:
Pondělí 7:00-12:00
Úterý    7:00-12:00           13:00-14:30
Středa  7:00-12:00           13:00-14:30
Čtvrtek 7:00-12:00           13:00-14:30
Pátek    7:00-12:00                                         

BRNO: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Brno, Gorkého 6, 602 01 Brno

Kontakt: RNDr. Karel Koudela, CSc 541 421 230

Odběry krve: po telefonické domluvě s RNDr. Karel Koudelou

ZLÍN: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Zlín, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín

Kontakt: 777 196 481

Odběry krve: po telefonické domluvě

OLOMOUC: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc

Odběry krve: vždy v pondělí od 13:30 do 16.30 hodin, první patro budovy KHS, číslo dveří 209

Ceny vyšetření

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz