Stanovení buněčné imunity (odezvy) proti SARS-CoV-2

Datum: 31.01.2022

Jak interpretovat testy buněčné imunity proti SARS-CoV-2

Buněčná imunita hraje zásadní roli v boji proti virovým onemocněním včetně SARS-CoV-2. Existuje zřetelná korelace mezi imunitou zprostředkovanou protilátkami (humorální) a imunitou buněčnou (T lymfocyty).  Rutinní diagnostické testy, které jsou v současné době k prováděny v souvislosti s prodělanou infekcí nebo postvakcinační imunitní odpovědí proti SARS-CoV-2   zahrnují hlavně protilátky.  Výhodou testů na průkaz protilátek je to, že jsou relativně levné a rychle zpracovatelné. Nevýhodou je však skutečnost, že se mohou vyskytnout falešně negativní výsledky, pokud má pacient narušenou imunitní odpověď nebo je schopen eliminovat infekci SARS-CoV-2 bez reakce zprostředkované protilátkami. V těchto případech lze využít testy buněčné imunity.

Testy buněčné imunity jsou v současné době nejčastěji prováděny tzv. IGRA testy, (Interferon-γ Release Assays), které jsou založeny na principu stimulace specifickým antigenem, resp.  S-proteinem SARS-CoV-2, která vede u cirkulujících efektorových lymfocytů periferní krve k sekreci IFN-γ.  Pozitivita testu svědčí pro zapojení buněčných imunitních mechanismů proti SARS-CoV-2, nelze však rozlišit, zda v důsledku prodělané infekce nebo vakcinace. Hodnoty v obou případech v čase klesají, podobně jako protilátky.

Výsledky buněčné imunity proti SARS-CoV-2 tak musí být hodnoceny pouze v kontextu anamnézy, klinického stavu pacienta a dalších laboratorních nálezů.

Z výsledků buněčné imunity proti SARS-CoV-2 nelze dělat jednoznačné závěry, zda očkovat, neočkovat nebo přeočkovat.

Provádí se pouze z heparinizované krve (Li-He), 2ml. Do laboratoře nutno dodat do 12 hodiny.

Interpretace testu Buněčná odezva SARS-CoV-2 (IGRA):

<100 mIU/ml negativní
100 -200 mIU/ml hraniční
>200 mIU/ml pozitivní

Kontakt:

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz