Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací

Předmět činnosti:

A) Referenční (rozhodčí) činnosti
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu.

B) Speciální měření a poradenství
provádí vysoce specializovaných měření hluku v pracovním prostředí a vibrací v pracovním i komunálním prostředí.

C) Metodická činnost
metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ, připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů a hodnocení. Poskytování poradenské, výchovné a konzultační služby pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.

Kontakt
Bc. Jan Slováček
Adresa elektronické pošty jan.slovacek@zuova.cz
Mobil + 420 604 267 005

Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz