Právník

Samostatně vykonává veškeré práce spojené s komplexním zajištěním veškerých právních záležitostí organizace, a to zejména v oblasti obchodní, pracovněprávní, občanskoprávní, majetkoprávní a v rámci agendy evidence nemovitostí, a to v následujícím rámcovém rozsahu:

 • Sleduje dodržování právního řádu, upozorňuje na nově vydávané předpisy i na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad.
 • Na základě písemného pověření zastupuje ZÚ před soudy a jinými orgány.
 • Zpracovává smlouvy, právní rozbory a stanoviska.
 • Konzultuje zadávání veřejných zakázek a organizačně zajišťuje veřejnou obchodní soutěž.
 • Vede evidenci stížností a odpovídá za jejich vyřizování.
 • Poskytuje odborným pracovníkům ZÚ konzultační a poradenskou činnost při řešení smluvních, odborných a pracovněprávních záležitostí.
 • Sepisuje žaloby a jiná podání.
 • Vede a vyřizuje agendu vymáhání pohledávek.
 • Zajišťuje aplikaci právních předpisů.
 • Zajišťuje tvorbu vnitřních organizačních norem.
 • Vede právní dokumentaci ZÚ.
 • Vede evidenci nemovitostí ZÚ.
 • Vede evidenci právních předpisů a odborné literatury.
 • Plní další úkoly podle pokynů ředitele ZÚ.

Kontaktní osoba JUDr. Věra Martínková
Telefon 596 200 430
Adresa elektronické pošty vera.martinkova@seznam.cz

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8