Právník

Samostatně vykonává veškeré práce spojené s komplexním zajištěním veškerých právních záležitostí organizace, a to zejména v oblasti obchodní, pracovněprávní, občanskoprávní, majetkoprávní a v rámci agendy evidence nemovitostí, a to v následujícím rámcovém rozsahu:

 • Sleduje dodržování právního řádu, upozorňuje na nově vydávané předpisy i na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad.
 • Na základě písemného pověření zastupuje ZÚ před soudy a jinými orgány.
 • Zpracovává smlouvy, právní rozbory a stanoviska.
 • Konzultuje zadávání veřejných zakázek a organizačně zajišťuje veřejnou obchodní soutěž.
 • Vede evidenci stížností a odpovídá za jejich vyřizování.
 • Poskytuje odborným pracovníkům ZÚ konzultační a poradenskou činnost při řešení smluvních, odborných a pracovněprávních záležitostí.
 • Sepisuje žaloby a jiná podání.
 • Vede a vyřizuje agendu vymáhání pohledávek.
 • Zajišťuje aplikaci právních předpisů.
 • Zajišťuje tvorbu vnitřních organizačních norem.
 • Vede právní dokumentaci ZÚ.
 • Vede evidenci nemovitostí ZÚ.
 • Vede evidenci právních předpisů a odborné literatury.
 • Plní další úkoly podle pokynů ředitele ZÚ.

Kontaktní osoba JUDr. Věra Martínková
Telefon 596 200 430
Adresa elektronické pošty vera.martinkova@seznam.cz

Aktuality

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017 Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

Senzorické zkoušky posuzovatelů
V úterý dne 24. 10. 2017 od 8:00 proběhnou v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů.
19. 9. 2017

Jsme výzkumná organizace
Rozhodnutím MŠMT jsme od 11.8.2017 zapsáni mezi výzkumné organizace.
17. 8. 2017

Poradna HIV Zlín - dovolená
Ve dnech 14. 8. – 25. 8. 2017 bude poradna HIV ve Zlíně uzavřena – dovolená.
11. 8. 2017

Plicní ambulance v Ostravě
Otevřeli jsme novou plicní ambulanci
1. 8. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8