IV. ročník SVK LF OU

Ve středu 24. 4. proběhl XIV. ročník SVK LF OU, která byla velice pro náš Ústav epidemiologie a OVZ:

  • druhé místo v sekci magisterských zdravotnických studijních programů pro Bc. Veroniku Uhrovou s příspěvkem “Zkušenosti s užíváním nikotinových sáčků u adolescentů"
  • druhé místo v sekci doktorských studijních programů pro Mgr. Markétu Janíkovou s prezentací výsledků výzkumu “Screening zdravotního stavu v sociálně vyloučených lokalitách”.

 

Instagram

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz