Svrab je stále aktuální

Datum: 15.03.2015

Mašková R.(1), Zjevíková A.(2), Doležil Z.(1), Doležílková J.(1), Vaňková D.(1)
(1) Oddělení parazitologie a lékařské zoologie ZÚ se sídlem v Ostravě
(2) Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Svrab patří mezi kožní parazitární onemocnění způsobené roztočem Sarcoptes scabiei (Linné, 1758).

Toto onemocnění se vyskytuje celosvětově. Jeho přenos je vázán převážně na dlouhodobý tělesný kontakt s nemocnou osobou. Často zmiňovaný možný nepřímý přenos prostřednictvím kontaminovaného textilu nelze vyloučit, z epidemiologického hlediska však patrně nehraje významnější roli. Podle výsledků dlouholeté depistáže v ohniscích svrabu bylo ve většině ohnisek zjišťováno pouze jedno onemocnění.

Pro onemocnění je typické svědění, zhoršující se v noci a v teple, dále pak výskyt kožních změn na predilekčních místech jako je meziprstí, zápěstí, lokty, podpaží, prsní dvorce, pupek, genitál, hýždě a kotníky. Vzhledem ke sporadickému výskytu může být svrab zaměněn za jiné kožní onemocnění.

Diagnostika svrabu může být i obtížná. Většinou se zakládá na vyhodnocení epidemiologické anamnézy a klinických příznaků, případně na mikroskopickém vyšetření  kožního seškrabu.

Svrab může být také potvrzen vymizením klinických příznaků po specificky zaměřené léčbě.

Nejdůležitějším epidemiologickým opatřením je vyhledání a léčba nemocných.

Svrab v České republice patří mezi povinně hlášená infekční onemocnění.  V letech 2013 a 2014 bylo hlášeno v celé ČR 3 960 a 4 202 případů onemocnění, z toho v MS kraji bylo postiženo celkem 537 a 477 osob.

Sarcoptes scabiei v zaslaném kožním seškrabu (foto: Oddělení parazitologie a lékařské zoologie)

Kazuistika

Naše kazuistika popisuje relativně vzácnou formu svrabu scabies norvegica, kdy dochází k těžkému postižení kůže s typickými silně hyperkeratózními  ložisky. Tato forma je typická především pro osoby s imunodeficitem či mentálně retardované. Z epidemiologického hlediska je zvýšená možnost interpersonálního přenosu.

41-letý muž přichází z důvodu nepříjemného svědění na kožní ambulanci, kde byl diagnostikován generalizovaný scabies (mikroskopické vyšetření kožního seškrabu prokázalo přítomnost zákožek). Pacient byl převeden na infekci.

Anamnesticky se jedná o pacienta bez domova, se syndromem získaného imunodeficitu virové etiologie se středně výrazně sníženou imunitou. Antiretrovirovou terapii svévolně ukončil.

Objektivně byla při příjmu výrazně postižena kůže celého těla se zarudnutím, s bolestivými ragádami a s hyperkeratózou na rukou a nohou včetně bérců. Kožní změny při příjmu pacienta na obrázcích.

Byl proveden opakovaný seškab pokožky a zaslán na vyšetření na Oddělení patazitologie ZÚ Ostrava, kde jsme bez znalosti výsledků předchozího mikroskopického vyšetření  opět nalezli  zákožky.

Diagnóza: Scabies norvegica u imunosuprimovaného pacienta

Terapie zahrnovala lokální ošetření  20% sírovou mastí po dobu 5 dnů a dále byla potencována jednorázovou aplikací Infectoscabu crm. Současně byla opětovně nasazena kombinovaná antiretrovirová terapie s profylaxí všech oportunních infekcí. Pacient  byl propuštěn po 15 dnech hospitalizace ve stabilizovaném stavu.

Kožní změny při příjmu pacienta do FNO (foto: Klinika infekčního lékařství)

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz