Zpravodaj Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě má za cíl seznamovat s novinkami a aktuálními problémy, kterými se naše specializovaná pracoviště zabývají, s projekty, na jejíž realizaci se podílíme, ale zejména s nabídkou prohloubení spolupráce s našími kolegy.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz