Pylová informační služba

Datum: 15. 4. 2019

Pylová informační služba (PIS) sleduje obsah pylu a spor plísní ve venkovním ovzduší. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provozuje dvě stanice monitoringu pylových zrn. V Kraji Vysočina ve městě Jihlava a Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava.

Celorepublikové pylové zpravodajství včetně pylové předpovědi na další období naleznete na stránkách www.pylovasluzba.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8