Sérologický přehled 2013 – Harmonogram

  • Zajištění spolupráce se smluvními partnery - prosince 2012/ březen 2013
  • Realizace vlastních odběrů - březen/duben 2013
  • Laboratorní zpracování vzorků - květen/červen 2013
  • Vytvoření databáze respondentů, včetně výsledků – července/srpen 2013
  • Statistické zpracování, výstupní zpráva - září/prosinec 2013

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz