Sérologický přehled 2013 – Popis projektu

V průběhu roku 2013 bude ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost a praktickými lékaři pro dospělé proveden akreditovanými metodami v laboratořích Zdravotního ústavu v Ostravě a Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem víceúčelový sérologický přehled protilátek proti spalničkám, příušnicím, virové hepatitidě B a pertusi. Uvedené spektrum infekcí vychází z doporučení Národní imunizační komise. Projekt tak naváže na výsledky sérologického přehledu z roku 2001 a shodně s ním je koncipován v souladu s požadavky členských států EU (projekty ESEN a ESSEN2).

Reprezentativní vzorek populace byl vybrán na základě počtů obyvatel v jednotlivých věkových skupinách. Počet vybraných okresů a počet lékařů byl stanoven na základě proporce obyvatel v jednotlivých krajích. Celkem bude v rámci víceúčelového sérologického přehledu vyšetřeno cca 3 200 sér od náhodně vybraných osob ve věku 1 – 64 let. Ve věkové skupině 1 – 24 let bude jednoletý interval, ve věkové skupině 25 – 64 let bude dodržen interval pěti let. Každá věková skupina bude zastoupena 100 respondenty. Počet lékařů, kteří se na sběru sér budou podílet, byl stanoven na 100 lékařů pro děti a dorost a na 100 lékařů pro dospělé. K provedení sérologického přehledu bylo vybráno 30 okresů a v hl.m. Praze pak tři městské části. V každém okrese budou zapojeni 2-4 praktičtí lékaři pro děti a dorost a 2-4 praktičtí lékaři pro dospělé. Vybraní lékaři budou osloveni pověřenými pracovníky zdravotních ústavů.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz