Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Uděluji tímto Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 70200 Ostrava, IČ: 71009396, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

Jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, vzdělání

Účelem zpracování osobních údajů je:

Zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce

Doba uložení: 1 rok

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8