RNDr. Karel Koudela, CSc.

vedoucí oddělení
Centrum klinických laboratoří
oddělení genetické toxikologie

www.zuova.cz


Mobil:   734 526 909
Tel.:     541 421 230
ID DS:   pubj9r8

Vyhledávání pracovníků

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz