Uherské Hradište


Uherské Hradište

Měření faktorů prostředí
777 760 983 - Ing. Vladimír Cetkovský, Ph.D.
777 570 983 - RNDr. Libuše Nagyová

Vzorkování a servis
777 769 753 - Jarmila Vojtíková

Obchodní oddělení
731 691 568 - Ing. Pavel Jurčík
pavel.jurcik@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8