Stanovení protilátek IgG proti SARS-CoV-2 (COVID-19) z žilní krve

Výběr lokality


Lokalita

Věk


Věk

Informovaný souhlas k vyšetření protilátek IgG proti SARS-CoV-2 (COVID-19) z žilní krve


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - vyšetření protilátek třídy IgG proti novému koronaviru SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

  • Vyšetření bude provedeno z žilní krve.
  • Před odběrem je nutno místo odběru vydezinfikovat.
  • Po odběru může místo vpichu krátkou dobu krvácet, do zastavení krvácení je nutné stlačit místo vpichu např. čtverečkem s dezinfekcí.
  • Testování bude provedeno metodou ELISA.

Vyšetření protilátek není určeno pro stanovení diagnózy právě probíhající infekce, pro tento účel je určeno výhradně vyšetření metodou přímého průkazu viru metodou PCR z výtěru z nosohltanu. Stanovení protilátek slouží ke zjištění, zda vyšetřovaná osoba infekci prodělala v minulosti.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz

Výběr termínu:Vybraný termín:

Zájemce o testováníJméno
Příjmení
Rodné číslo
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Žádám o vystavení: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR na COVID -19

Datum narození
Číslo cest. dokladu

Shrnutí registrace


Odesláním rezervace zájemce o testování stvrzuje a bere na vědomí:

  • Vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.
  • Odeslání požadavku na rezervaci není návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (Žádanka se vyplňuje na místě odběru a hradí se tamtéž před odběrem)
  • Vyšetření bude provedeno metodou ELISA.
  • Zájemce o testování se zavazuje dodržovat pokyny personálu poskytovatele při vstupu na odběrové místo.
  • Vyšetření je poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy zájemce o testování nedodržuje pokyny personálu poskytovatele nebo zmešká objednaný termín.


Shrnutí registrace

Lokalita
Termín
Počet vyšetření
Cena vyšetření pacienta do 10 let 538Kč
Cena vyšetření pacienta nad 10 let 494 Kč
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8