Antigenní vyšetření

Výběr lokality


Lokalita

Informovaný souhlas k průkazu antigenu SARS-CoV-2


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - průkazu antigenu SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

  • Vyšetření bude provedeno výtěrem z nosohltanu. Jeden odběrový tampon se zasune přes nosní dírku až k zadní stěně nosohltanu. Rotačním pohybem se odebere materiál k průkazu antigenu.
  • Výsledek bude zpracován na místě od 15 do 30 minut od provedení odběru.
  • U osob mladších 18 let bude odběr proveden pouze v přítomnosti zákonného zástupce.

Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku a bez klinických projevů odpovídajících onemocnění COVID-19 bude tento výsledek nahlášen na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a jsem povinen/povinna o tomto výsledku informovat svého praktického lékaře. Na základě tohoto výsledku mi bude provedeno vyšetření metodou PCR z výtěru z nosohltanu.

Vyšetření bude probíhat mimo budovu poskytovatele (prostranství před budovou – parkoviště) na adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava. Při čekání na provedení vyšetření a obdržení jeho výsledku respektujte prosím příslušná usnesení vlády a opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s pandemií COVID-19.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz

Výběr termínu:Vybraný termín:

Zájemce o testováníJméno
Příjmení
Rodné číslo
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.


Shrnutí registrace


Odesláním rezervace zájemce o testování stvrzuje a bere na vědomí:

  • Vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.
  • Odeslání požadavku na rezervaci není návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (Žádanka se vyplňuje na místě odběru a hradí se tamtéž před odběrem)
  • Testování bude provedeno pomocí tzv. rychlotestu na principu imunochromatografie.
  • Zájemce o testování se zavazuje dodržovat pokyny personálu poskytovatele při vstupu na odběrové místo.
  • Vyšetření je poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy zájemce o testování nedodržuje pokyny personálu poskytovatele nebo zmešká objednaný termín.
  • Kontakt: covidodbery@zuova.cz


Shrnutí registrace

Lokalita
Termín
Počet vyšetření
Cena vyšetření
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8