Výsledky rozpočtového hospodaření ZÚ

Skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje v minulém kalendářním roce 2018

  • Výdaje:     489 981 079,08 Kč
  • Příjmy:      476 750 021,73 Kč

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8