Výsledky rozpočtového hospodaření ZÚ

Skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje v minulém kalendářním roce 2019

  • Výdaje:     488 984 197,85 Kč
  • Příjmy:      478 262 774,43 Kč

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8