Výsledky rozpočtového hospodaření ZÚ

Náklady a výnosy v kalendářním roce 2021

  • Náklady:     782 987 314,28 Kč
  • Výnosy:       824 795 388,61 Kč

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz