Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření umělého osvětlení PT1 UO-18

Poskytovatel zkoušení způsobilosti: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013

Název: Měření umělého osvětlení

Položka zkoušení způsobilosti: ověření osvětlovací soustavy umělého osvětlení osazené LED světelnými zdroji. Měřena bude osvětlovací soustava umělého osvětlení s osazenými LED trubicemi namísto standardních lineárních zářivek. Součástí měření bude i laboratorní ověření chování luxmetrů při jejich přímém osvětlení LED světelnými zdroji s různou náhradní teplotou chromatičnosti (od teplé barvy světla, přes neutrální, po denní barvu světla).

Označení: PT1 UO-18

Termín konání: 20. a 21. březen 2018

Normy: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1

Časový rozvrh: Denně od 8:00 do 18:00 (každá měřící skupina má k dispozici 1 hodinu)

Účastnický poplatek za měřící skupinu: 8.250,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Předmětem měření bude učebna v budově TL (těžké laboratoře). Instrukce budou zaslány včas všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

Dne 20.3.2018 od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do místní restaurace PANORAMA. Pro zájemce je možné zajistit nocleh v HOTELU GARNI OSTRAVA a oběd v místní menze - SnackBaru. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Poradní odborná skupina programu PT:

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
tel.: +420 597 325 880
email: karel.sokansky@vsb.cz


Přihlášku si stáhněte zde.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete elektronicky na adresu koordinátora programu PT(martin.demel@zuova.cz).

Příjem přihlášek probíhá do 28.2.2018.

V níže uvedené tabulce je přehled volných termínů. Vámi vybraný datum a čas napište do přihlášky.

Úterý 20.3.2018
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
X X X X X X O X X X X
Středa 21.3.2018
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
X X X X X X O O X X O

Vysvětlivka: Křížek "X" označuje obsazený termín, Kroužek „O“ označuje volný termín.

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8