Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření umělého osvětlení PT1 UO-21

Poskytovatel zkoušení způsobilosti: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013

Název: Měření umělého osvětlení

Položka zkoušení způsobilosti: umělá osvětlovací soustava

Označení: PT1 UO-21

Termín konání: 7. - 8. 9. 2021

Normy: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1

Časový rozvrh: 8:00 – 18:00 hod. (každá měřící skupina má k dispozici 60 min.)

Účastnický poplatek za měřící skupinu (max. 3 osoby): 8.900 Kč bez DPH 21 %. Faktura bude zaslána emailem na přelomu července a srpna se splatností 21 dní. Zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Instrukce s podrobnými informacemi budou zaslány nejpozději 9. srpna 2021 všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

V úterý dne 7. září 2021 od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do restaurace Barunka (útratu hradí pořadatelé PT). Pro zájemce bude zajištěn nocleh v HOTELU GARNI VŠB-TU OSTRAVA. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Poradní odborná skupina programu PT:

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: tomas.novak1@vsb.cz


Kapacita je naplněna, příjem přihlášek je ukončen.
Další přihlášení budou zařazeni jako náhradníci.

Přihlášku si stáhněte zde.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete elektronicky na adresu koordinátora programu PT(martin.demel@zuova.cz).

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8