Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření umělého osvětlení PT1 UO-16

Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013
Název
Měření umělého osvětlení
Položka zkoušení způsobilosti
Umělá osvětlovací soustava
Označení
PT1 UO-16
Termín konání
5. - 6. dubna 2016
Normy
ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1
Časový rozvrh
Denně od 8:00 do 18:00 (každá měřící skupina má k dispozici 1 hodinu)
Účastnický poplatek za měřící skupinu
7.000,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.
Vyhodnocení měření
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528.
Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.
Organizační pokyny
Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Předmětem měření bude místnost laboratoře elektrotechniky v nové budově FEI. V rámci akce budou dne 5. dubna od 14:00 předneseny odborné přenášky:
  • stanovení udržovacího činitele
  • omezení energetické náročnosti osvětlovacích soustav
  • provoz řízených osvětlovacích soustav
Od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do místní restaurace PANORAMA.
Instrukce budou zaslány včas všem přihlášeným účastníkům e-mailem. Pro zájemce je možné zajistit nocleh v HOTELU GARNI OSTRAVA a oběd v místní menze - SnackBaru. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu v den nástupu na ubytování.
Přihlášení
Vyplněnou a podepsanou přihlášku, která je zároveň i objednávkou, naskenujte a zašlete elektronicky na adresu koordinátora programu PT

Příjem přihlášek probíhá do 20.3.2016.
Přihláška ke stažení zde
.

V níže uvedené tabulce je přehled volných termínů. Vámi vybraný datum a čas napište do přihlášky.

Úterý 5.4.2016
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
O X X X X X X X O X O
Středa 6.4.2016
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
O X X X X X X O O O O

Vysvětlivka: Křížek "X" označuje obsazený termín, Kroužek „O“ označuje volný termín.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
e-mail: martin.demel@zuova.cz

Poradní odborná skupina programu PT:

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
tel.: +420 596 995 181
fax: +420 596 919 597
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8

Zasílání novinek e-mailem!